Poslednjih godina postignuti su izvanredni rezultati i terapeutski dokazi korišćenjem kineziotejping terapije u rehabilitaciji. To je neinvazivna i nefarmakološka tehnika koja se koristi za lokalizovano lečenje, tehnika koja popravlja pokrete i nerve i potpomaže bolju krvnu i limfnu cirkulaciju u oblasti u kojoj se tretira. Idealna je u lečenju mišića i nerava u fizioterapiji. 

Mišići se tretiraju elastičnom trakom koja dozvoljava slobodan pokret mišića i zglobova i aktivira odbrambeni sistem tela povećavajući sposobnost izlečenja. Olakšavanje slobodnih pokreta dozvoljava mišićnom sistemu da pomogne telu da “samo” ozdravi. Zbog ovog se stavlja traka sa ciljem da poboljša funkcije mišića, vaskularnog i nervnog sistema da bi potpomogli prirodne metaboličke procese i izlečenje tela. Koristi se elastična traka koja pomaže mišićima i ostalom tkivu preko spoljašnje asistencije. Primena ove tehnike daje potpuno novi pristup tretmanu nervnog, mišićnog, vaskularnog i limfnog tkiva. 

Traka koja se koristi postavljena je na mišić koji treba tretirati sa svojih 40-50 odsto elastičnosti tako da dozvoljava potpuni pokret mišićima ili zglobovima. Uz to, lepak koji se aktivira telesnom temperaturom zadržava traku tri ili četiri dana na željenom mestu. Retko uzrokuje iritaciju kože budući da ne sadrži lateks, a njena specijalna struktura dozvoljava znojenje.

Trake se na kožu postavlja u cilju postizanja blagotvornih efekata u mišićno-skeletnom sistemu i unutrašnjim organima. Kožna stimulacija izaziva ne samo lokalni terapeutski efekat nego i donjih slojeva. Mišići, osim što određuju telesne pokrete, kontrolišu vaskularnu i limfatičku cirkulaciju, telesnu temperatutru i promene u mišićnim funkcijama koje dovode do različitih simptomatologija.  

Traka je sastavljena je od pamučnog sloja debelog nekoliko milimetara, lepljiva površina zaštićena je papirom koji se uklanja. Elastična je samo po dužini (oko 40 odsto), vodootporna je i svojim mikropokretima stimuliše kožne i potkožne receptore šaljući podsticaje nervnom sistemu koji uslovljava mišićni refleks. Osim toga, traka uz pomoć čulne stimulacije redukuje limfni i krvni zastoj i poboljšava lokalnu mikrocirkulaciju. 

Kineziotejping utiče i na čulnu funkciju   tako što stimuliše kožne, mišićne i zglobne receptore i kontroliše bolne stimuluse po teoriji “kontrolne kapije” i na ponovno uspostavljanje pravilne mišićne napetosti, smanjenje mišićnog napora, povećava kontrakciju mišića i smanjuje preterano istezanje mišića. Osnovni princip u terapeutskoj stimulaciji oslabljenih mišića jeste obuhvatanje oštećenih mišića. 

Ova tehnika se pokazala uspešnom kod mnogih patoloških stanja, što znači da se mnoge nepravilnosti, na primer, u razvoju mišića i kostiju mogu uspešno prevazići uz kineziotejping. Reč je autorizovanoj i sertifikovanoj tehnici u fizikalnoj terapiji, a koliko je bezbedna svedoči i činjenica da se može koristiti već kod beba sa tortikolisom.

Mr sc. Sandra Ilanković, defektolog

Sandra Ilanković rođena je 2. novembra 1973. godine u Beogradu. Završila je Visoku školu za fizioterapeute i stekla zvanje strukovnog fizioterapeuta. Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1998. godine – smer somatopedija. Magistarsku tezu pod nazivom: "Neonatalni faktori rizika i rani psihomotorni razvoj deteta", odbranila je 2009. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv magistra defetktoloških nauka, naučno područje – somatopedija. Radila je na Klinici za rehabilitaciju "Dr M.Zotović" u Beogradu  kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla je radeći kao dipl. defektolog somatoped pri Rp kabinetu koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba "Crvena zvezda". Autor i koautor mnogobrojinih stručnih radova, a saradnik u pet naučnih monografija/udžbenika iz oblasti rehabilitacije i specijalne edukacije kod dece sa razvojnim i psihomotornim rizicima i oštećenjima. Monografije su dobile značajna jugoslovenska i međunarodna priznanja i  prihvaćene su od Nastavno-naučnih veća za udžbenike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskom fakultetu i VMS Zemun. Aktivni je učesnik više kongresa i stručnih skupova iz oblasti defektologije i rehabilitacije. Od  juna 2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi, a  od maja 2010. godine kao predavač  u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija  “Milutin Milanković”  u Beogradu. Saradnik Logopedsko edukativnog centra ”Čabarkapa” od 2015. godine.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama