Razvojna displazija kuka je često oboljenje u čijoj osnovi je kompleksan poremećaj razvoja i rasta koštano-zglobnih i mišićno-tetivnih struktura zglobova. U zavisnosti od uticaja endogenih i egzogenih faktora, urođena malformacija kuka može biti u vidu displazije, subluksacije i luksacije ili kombinacije ovih stanja.

Kod displazije kuka, što je nedovoljna razvijenost delova zgloba (veličina, oblik, položaj i međusobni odnos glavice butne kosti i acetabuluma, zrna okoštavanja se kasnije javljaju), displazija acetabuluma znači da je čašica nezrela, plitka i može doći do subluksacije ili dislokacije glavice butne kosti.

Kod potpunog iščašenja, luksacije kuka, radi se o dislokaciji glavice femura u odnosu na čašicu zdelice (acetabulum) i nema međusobnog kontakta ovih zglobnih površina.

Prelaz između potpunog iščašenja i normalnog kuka je poluiščašenje ili subluksacija kuka.

Šta uzrokuje iščašenje kukova kod beba?

Kod novorođenčadi u našoj sredini ovo je relativno čest deformitet i kod devojčica je za oko sedam puta češći nego kod dečaka. Uzroci su uglavnom nepoznati, naslednost se navodi u oko 20 odsto slučajeva kao indirektan faktor i karlična prezentacija ploda je čest uzrok.

Kako se otkriva ovaj deformitet?

Rano otkrivanje i rano lečenje predstavljaju osnovne principe u pristupu ovom problemu i u njegovom rešavanju treba da koordiniše čitav tim stručnjaka zdravstvene struke. Zbog velikog značaja ranog otkrivanja, sva deca uzrasta dva do tri meseca se pregledaju putem ultrazvuka i posmatra se da li postoje zrna okoštavanja, odnosno, koštani elementi.

Kako se leči razvojna disfazija kukova?

Terapijske procedure podrazumevaju konzervativno lečenje: široko abdukciono povijanje, gaćice za profilaksu i terapiju, fleksibilne abdukcijske šine, modifikovani abdukcijski aparati, vertikalna i horizontalna trakcija, gipsani zavoji, Pavlikovi remeni, u zavisnosti od stepena urođene malformacije i uzrasta odojčeta. Ponekad je potrebno i operativno lečenje. 

Koje vežbe su korisne kod iščašenja kukova?

Sa vežbicama se počinje odmah nakon otkrivanja deformiteta, odmah po rođenju ili u slučajevima displazija i lakših oblika iščašenja kada se izvrši prva kontrola UZ-om. Cilj kineziterapije je postizanje stabilizacije glavice femura u acetabulumu. Rade se pasivne vežbe razgibavanja zgloba kuka i istovremeno se jača pelvifemoralna i pelvitrohanterna muskulatura. Vežbice se rade što češće, bar na dva sata, a nakon vežbi noge se pozicioniraju pomoću ortopedskih gaćica ili širokog povijanja i dete se stavi na stomak jer je tako efekat bolji. 

Vežbice treba sprovoditi od rođenja bez ikakve dijagnostike jer doprinose pravilnom razvoju kukova i kod dece kod koje nije dijagnostikovan nikakav deformitet. Produbljenje čašice, istegnuti mišići i ligamenti i ojačani mišići su jedan od preduslova za pravilan i stabilan hod.

 

Mr sc. Sandra Ilanković, defektolog

Sandra Ilanković rođena je 2. novembra 1973. godine u Beogradu. Završila je Visoku školu za fizioterapeute i stekla zvanje strukovnog fizioterapeuta. Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1998. godine – smer somatopedija. Magistarsku tezu pod nazivom: "Neonatalni faktori rizika i rani psihomotorni razvoj deteta", odbranila je 2009. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv magistra defetktoloških nauka, naučno područje – somatopedija. Radila je na Klinici za rehabilitaciju "Dr M.Zotović" u Beogradu  kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla je radeći kao dipl. defektolog somatoped pri Rp kabinetu koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba "Crvena zvezda". Autor i koautor mnogobrojinih stručnih radova, a saradnik u pet naučnih monografija/udžbenika iz oblasti rehabilitacije i specijalne edukacije kod dece sa razvojnim i psihomotornim rizicima i oštećenjima. Monografije su dobile značajna jugoslovenska i međunarodna priznanja i  prihvaćene su od Nastavno-naučnih veća za udžbenike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskom fakultetu i VMS Zemun. Aktivni je učesnik više kongresa i stručnih skupova iz oblasti defektologije i rehabilitacije. Od  juna 2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi, a  od maja 2010. godine kao predavač  u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija  “Milutin Milanković”  u Beogradu. Saradnik Logopedsko edukativnog centra ”Čabarkapa” od 2015. godine.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama