Savremeni način života dece, kako predškolskog tako i školskog uzrasta karakteriše sve manja fizička aktivnost i sve duži periodi sedenja ispred televizora ili kompjutera. Takav statični način života ne doprinosi očuvanju dobrog i pravilnog držanja tela u ovom periodu života koji karakteriše intenzivan rast i razvoj.

U dužem vremenskom periodu smanjena fizička aktivnost dovodi ne samo do poremećaja posturalnog statusa već i do razvoja različitih oblika i stepena deformiteta koštano-zglobnog sistema. Poremećaji posturalnog statusa kao i manje izraženi deformiteti lokalizovani na kičmenom stubu, kod dece se mogu korigovati određenim vežbama, pravilnim sedenjem, upražnjavanjem fizičkih aktivnosti kao i redovnim pohađanjem časova fizičke aktivnosti i aktivnim učešćem u njima.

Smanjena fizička aktivnost

Sa porastom standarda i naprednih tehnologija dolazi do hipokinezije, smanjene pokretljivosti od rođenja pa do pozne starosti. Od trenutka prohodovanja pa do polaska u školu fizička aktivnost je na zavidnom nivou ako je poredimo sa fizičkom aktivnošću u školskom periodu. Sa savremenim načinom života i korišćenjem moderne tehnologije, sve više dece veći deo vremena provede u sedećem ili ležećem položaju za nekim od uređaja. Samim tim i njihova fizička aktivnost se drastično smanjuje u odnosu na prethodne godine. Tome doprinose i liftovi u zgradama, pokretne stepenice i prevozna sredstva koja su prvobitan izbor dece.

Korekcija posturalnih deformiteta

U cilju delovanja na pravilan rast i razvoj muskulature obrazac pravilnog držalja tela treba sprovoditi od najranijeg detinjstva. Kada govorimo o deformitetima najveći broj dece svrstavamo u grupu posturalnog tipa, to jest dece sa lošim držanjem. Posturalni deformiteti su lokalizovani na kičmenom stubu i kod dece predškolskog i školskog uzrasta koriguju se pravilnim sedenjem, vežbama, pravilnim držanjem tela prilikom hoda i sportom kao što su plivanje, gimnastika i atletika, koje povoljno utiču na pravilan rast i razvoj muskulature.

Pažljivo sa izborom sporta

Veoma je važno da dete pregleda fizijatar pre nego što počne da trenira bilo koji sport. Sve češće se dešava da deca idu na gimnastiku, košarku, tenis, a da imaju neki od deformiteta kičmenog stuba ili stopala. Nažalost nije svaki sport za svako dete. Dok roditelji misle da se njihova deca bolje i pravilnije razvijaju, situacija može biti suprotna. Ne samo da razvoj koštano mišićnog sistema ne ide u pravom smeru, već postojeći deformitet može da se pogorša! Kada dete upisujete u neku od "školica sporta" tome bi trebalo da prethodi pregled i savetovanje, kako bi dete bilo usmereno na aktivnost koja je adekvatna. Svako dete je jedinka za sebe, jedno i jedinstveno i zato treba biti obazriv u odabiru sporta.

Značaj fizičkog vaspitanja u školi 

U školskom uzrastu značajan faktor u korekciji i prevenciji posturalnih poremećaja treba da budu nastavnici fizičkog vaspitanja u saradnji sa fizioterapeutima. Programom obrazovno-vaspitnog rada za školski uzrast dece predviđeni su zadaci koje treba da ostvari fizičko vaspitanje. Jedan od osnovnih zadataka je pozitivan uticaj na zdravlje i normalan rast i razvoj deteta. U školskim ustanovama nema fizioterapeuta koji mogu učestvovati u prevenciji lošeg držanja pa je odgovornost na nastavnicima fizičke kulture koji uče decu vežbama za prevenciju deformiteta i jačanje celokupne posture.

Kretanje je u osnovi svakog živog bića i fizička aktivnost pozitivno utiče i na fizički i na psihički razvoj dece.

Pogledajte kratak video prilog i poslušajte savete defektologa-somatopeda, mr sc. Sandre Ilanković:

*Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici -YuMama.

Mr sc. Sandra Ilanković, defektolog

Sandra Ilanković rođena je 2. novembra 1973. godine u Beogradu. Završila je Visoku školu za fizioterapeute i stekla zvanje strukovnog fizioterapeuta. Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1998. godine – smer somatopedija. Magistarsku tezu pod nazivom: "Neonatalni faktori rizika i rani psihomotorni razvoj deteta", odbranila je 2009. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv magistra defetktoloških nauka, naučno područje – somatopedija. Radila je na Klinici za rehabilitaciju "Dr M.Zotović" u Beogradu  kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla je radeći kao dipl. defektolog somatoped pri Rp kabinetu koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba "Crvena zvezda". Autor i koautor mnogobrojinih stručnih radova, a saradnik u pet naučnih monografija/udžbenika iz oblasti rehabilitacije i specijalne edukacije kod dece sa razvojnim i psihomotornim rizicima i oštećenjima. Monografije su dobile značajna jugoslovenska i međunarodna priznanja i  prihvaćene su od Nastavno-naučnih veća za udžbenike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskom fakultetu i VMS Zemun. Aktivni je učesnik više kongresa i stručnih skupova iz oblasti defektologije i rehabilitacije. Od  juna 2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi, a  od maja 2010. godine kao predavač  u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija  “Milutin Milanković”  u Beogradu. Saradnik Logopedsko edukativnog centra ”Čabarkapa” od 2015. godine.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama