Motorni razvoj

Mama, ja stojim!

Za vreme trinaestog meseca vaša beba treba samostalno da održava ravnotežu u stojećem položaju i može da izvede desetak koraka uz proširenu površinu oslonca i podignute ručice. Može da čučne i vrati se u stojeći položaj držeći se jednom rukom za siguran oslonac. 

Tokom četrnaestog meseca usavršavaće motorne obrasce usvojene u prethodnom periodu kroz niz pokušaja sa tendencijom smanjenja pogrešaka. 

U petnaestom mesecu dete treba samostalno da hoda uz diskretno proširenu površinu oslonca i podignute ruke. Samostalno može da čučne i da se vrati u stojeći položaj. Može da ide uz stepenice u četvoronožnom položaju puzeći. 

U šesnaestom mesecu dete će usavršavati sve one motorne obrasce koje je usvojilo u predhodnom periodu kroz niz pokušaja ali sa sve manje pogrešaka.

Ja znam da pišem!

Kada je u pitanju aktivnost gornjih ekstremiteta u ovom periodu dete će se opredeliti radije za igru sitnijim igračkama koje može precizno da hvata i nepogrešivo da ih stavlja u posudu. Manju kocku precizno stavlja u veću. Ako obratite pažnju primetićete da dete koristi češće jednu ruku. U četrnaestom mesecu rado se igra predmetima jasne forme i različite veličine pri tom ih vešto sleže dve po dve po obliku ili veličini.

Zainteresovano je i za igru olovčicama i papirom: imitira pisanje. Tokom petnaestog meseca može da složi tri kocke u vertikali. I dalje se rado igra olovkama i papirom (olovkom para po papiru „kao da piše“). U šesnaestom mesecu različite oblike uspeva da stavi u odgovarajući ram.

Čujem, vidim, prepoznajem

Kada je razvoj perceptivnih sposobnosti u pitanju u ovom periodu dete sve diferenciranije i detaljnije razaznaje predmete. U procesu učenja prepoznaje ih pojedinačno u svojoj okolini i na slici (igračke, životinje, predmete u kući). Sve jasnije i brže može da lokalizuje izvor zvuka.

Razvoj glasovne komunikacije

Želim toooo!

U razvoju glasovne komunikacije u periodu od trinaestog do šesnaestog meseca, dete svoje potrebe izražava glasovno. Ono intenzivno koristi reči koje zna vrlo često ih ponavljajući.

Tokom petnaestog meseca koristi najčešće po jednu reč ali svesno i ciljano, a tokom šesnaestog meseca povezuje reč i gest - govoreći “daj” pruža ruku.

Emocionalni razvoj i socijalizacija

Mama, ne idi!

Kada je u pitanju emocionalni razvoj i socijalizacija, ovo je period kada se vaše dete plaši nepoznatih ljudi i nepoverljivo je prema njima. Ima prenaglašen strah od odvajanja od bliskih osoba a poznatim licima se raduje.

Šta bi roditelji trebalo da urade

Ako vam se čini da vaše dete ne ispunjava jednu ili više od jedne razvojne norme treba da se obratite  pedijatru. Nekad takva razvojna zakašnjenja ukažu na problem a najvažnije je prepoznati ga što ranije ukoliko postoji.

Što ranije počne da se rešava problem mnogo su veće šanse da će se uspešno rešiti i da će vaša beba sustići svoje vršnjake i imati dobar temelj za zdrav dalji rast i razvoj.

Mr sc. Sandra Ilanković, defektolog

Sandra Ilanković rođena je 2. novembra 1973. godine u Beogradu. Završila je Visoku školu za fizioterapeute i stekla zvanje strukovnog fizioterapeuta. Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1998. godine – smer somatopedija. Magistarsku tezu pod nazivom: "Neonatalni faktori rizika i rani psihomotorni razvoj deteta", odbranila je 2009. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv magistra defetktoloških nauka, naučno područje – somatopedija. Radila je na Klinici za rehabilitaciju "Dr M.Zotović" u Beogradu  kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla je radeći kao dipl. defektolog somatoped pri Rp kabinetu koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba "Crvena zvezda". Autor i koautor mnogobrojinih stručnih radova, a saradnik u pet naučnih monografija/udžbenika iz oblasti rehabilitacije i specijalne edukacije kod dece sa razvojnim i psihomotornim rizicima i oštećenjima. Monografije su dobile značajna jugoslovenska i međunarodna priznanja i  prihvaćene su od Nastavno-naučnih veća za udžbenike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskom fakultetu i VMS Zemun. Aktivni je učesnik više kongresa i stručnih skupova iz oblasti defektologije i rehabilitacije. Od  juna 2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi, a  od maja 2010. godine kao predavač  u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija  “Milutin Milanković”  u Beogradu. Saradnik Logopedsko edukativnog centra ”Čabarkapa” od 2015. godine.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama