Motorni razvoj

Pripremam se za prvi korak

Beba je do sada savladala anterio-posteriornu i lateralnu ravnotežu (napred-nazad, bočnu) u četvoronožnom položaju. Puzanje je sada stabilno, recipročno i predstavlja lak i brz način kretanja deteta u igri.

Nakon usvojene lateralne ravnoteže u stojećem položaju kroz geganje (ljuljanje) i hod u stranu, Važna napomena: ukoliko držimo dete za jednu ruku ono će manifestovati pokušaje hoda ka napred, ali obzirom da dete još uvek nema osnovne preduslove za stabilan i pravilan hod, ovakva stimulacija se ne preporučuje kao model za uvežbavanje hoda.vaše dete će činiti pokušaje usvajanja anteriorne ravnoteže kroz prve korake put napred. Dete će uspeti samostalno da napravi oko osam koraka ka napred, kompenzujući nezrelost vertikalne ravnoteže kao i nezrelost zaštitnih reakcija, držeći ručice podignute i proširujući bazu hoda.

Pecizno hvatam i najsitnije predmete

Kada je u pitanju aktivnost gornjih ekstremiteta, koja se u prethodnim mesecima odnosila na bacanje predmeta, sada je karakteristično voljno i ciljano davanje tj. pružanje predmeta (stavljanje predmeta u pruženu ruku ili neku posudu, kutiju). Znači da dete sada dobro procenjuje prostornu i vremensku dimenziju pokreta. 

U ovom periodu rado će se igrati šarajući olovkom po papiru. Što se tiče razvoja funkcije hvata postiže najviši nivo razvijajući hvat po tipu „klješta“, hvata precizno sasvim sitne predmete (mrvice, dlačice) koristeći kažiprst i palac. 

Uvežbavaće i dalje manipulaciju predmetima na različite načine, npr. mali predmet ubacuje kroz otvor u veći predmet. Vaše dete uči putem niza pokušaja i pogrešaka, što  možemo pratiti kroz prethodno navedene igre tipa pronalaženja skrivenih predmeta, dobacivanja, ubacivanja malih predmeta u velike...

Razvoj govorne komunikacije

Razumem te

Brbljanje sada zamenjuju jasno izgovorene reči sa smislom kao što su "pec-pec" za vruće,"vau-vau" za kucu, "ga-ga" za patku itd. Dete razume jednostavne zahteve kao što su: "Dođi ovamo!", "Daj mi to!", "Sedi"...

Emocionalni razvoj i socijalizacija

Želim drugare!

U ovom uzrastu dete oponaša odrasle u jednostavnim aktivnostima (nakašljava se, kija, namiguje, plazi se). Voli da učestvuje u oblačenju, mami nudi i daje omiljene igračke. Pokazuje veliko interesovanje za drugu decu i raduje se njihovom prisustvu kao i druženju i igri sa roditeljima.

Šta bi roditelji trebalo da urade

Ako vam se čini da vaše dete ne ispunjava jednu ili više od jedne razvojne norme treba da se obratite pedijatru. Nekad takva razvojna zakašnjenja ukažu na problem a najvažnije je prepoznati ga što ranije ukoliko postoji. Što ranije počne da se rešava problem mnogo su veće šanse da će se uspešno rešiti i da će vaša beba sustići svoje vršnjake i imati dobar temelj za zdrav dalji rast i razvoj.

Važna napomena!
Kada je u pitanju usvajanje i razvoj kompleksnog motornog obrasca kao što je hod  tolerišu se i "kašnjenja" do četiri meseca! Važno je da se prvenstveno stvore preduslovi za hod i da dete prođe sve faze razvoja hoda, hod uz podršku sa obe ruke, hod uz podršku sa jednom rukom, hod uz jedan, dva iskoraka pa sedanje, hod uz sedam. osam iskoraka sa širokom površinom oslonca i podignutim eleviranim ručicama, hod sa manjom površinom oslonca i diskretno podignutim ručicama, hod sa diskretno proširenom osnovom i spuštenim rukama i konačno samostalan, siguran hod sa reciprocitetom gornjih i donjih ekstremiteta. Neko dete će taj samostalni, zreli hod sa reciprocitetom usvojiti sa 16 meseci a neko u 21. mesecu (kod oba deteta se psihomotorni razvoj procenjuje kao adekvatan!) Roditelji bi trebalo da znaju da je bitna postupnost i zastupljenost svih faza u razvoju hoda, kao i davanje dovoljno vremena detetu za usvajanje ovako kompleksne motorne koordinacije!

Mr sc. Sandra Ilanković, defektolog

Sandra Ilanković rođena je 2. novembra 1973. godine u Beogradu. Završila je Visoku školu za fizioterapeute i stekla zvanje strukovnog fizioterapeuta. Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1998. godine – smer somatopedija. Magistarsku tezu pod nazivom: "Neonatalni faktori rizika i rani psihomotorni razvoj deteta", odbranila je 2009. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv magistra defetktoloških nauka, naučno područje – somatopedija. Radila je na Klinici za rehabilitaciju "Dr M.Zotović" u Beogradu  kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla je radeći kao dipl. defektolog somatoped pri Rp kabinetu koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba "Crvena zvezda". Autor i koautor mnogobrojinih stručnih radova, a saradnik u pet naučnih monografija/udžbenika iz oblasti rehabilitacije i specijalne edukacije kod dece sa razvojnim i psihomotornim rizicima i oštećenjima. Monografije su dobile značajna jugoslovenska i međunarodna priznanja i  prihvaćene su od Nastavno-naučnih veća za udžbenike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskom fakultetu i VMS Zemun. Aktivni je učesnik više kongresa i stručnih skupova iz oblasti defektologije i rehabilitacije. Od  juna 2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi, a  od maja 2010. godine kao predavač  u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija  “Milutin Milanković”  u Beogradu. Saradnik Logopedsko edukativnog centra ”Čabarkapa” od 2015. godine.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama