Dolaskom na svet dete nije motorički zrelo, koštano-zglobni sistem se tokom motornog razvoja oblikuje i menja kao i sami mišići koji se menjaju u kvalitetu, adaptiraju se i pripremaju za funkcije. Motorni razvoj deteta podrazumeva i paralelno sazrevanje nervnog sistema, on ima svoju genetsku predispoziciju, ali i snažnu komponentu individualnosti. Roditelji treba da budu aktivni u odnosu sa decom jer to je uslov da postanu važan deo njihovog života.

Psihomotorne razvojne veštine

Kada pokušava da dođe do igračke ili nekog predmeta koji je interesuje vaša beba će se kretati oko svoje osovine u krug kada je u položaju na stomaku. Vrlo lako će moći da se podigne u sedeći položaj ako joj ponudimo da se uhvati za naše kažiprste. U sedećem položaju biće nešto stabilnija nego u prethodnom mesecu i ravnotežu će održavati duže, ovo je period kada usvaja anteriornu ravnotežu odnosno neće padati ka napred. Vaša beba počeće da usvaja i bočnu ravnotežu, bebica će se bočno odupirati ručicom kada je u sedećem položaju dok je pridržavamo za rame. Mišiće donjih ekstremiteta i dalje aktivira i uvežbava kroz "hopsanje". Ako bebicu uspravimo i pridržimo ispod pazuha treba da se oslanja celom površinom stopala o podlogu. 

Igračkice prihvata obema rukama, prebacuje ih iz ruke u ruku, obrće ih i znatiželjno posmatra, voli njima da lupa o podlogu, a prstići postaju sve češće površina hvata umesto dlana. Svoju pažnju može da vezuje za detalje na predmetima.

Intelektualne sposobnosti

Što se razvoja intelektualnih sposobnosti tiče, tokom ovog meseca i dalje uči putem imitacije, ali može brže nego pre da savlada zadatke. U razvoju glasovne komunikacije novina je da će beba početi da osluškuje sebe kada šapćući ponavlja sve one glasove i slogove koje je do sada savladala.

Emocionalni razvoj

Kada je u pitanju emocionalni razvoj i socijalizacija primetićete da dete pažljivo prati aktivnost odraslih u svojoj okolini, a sa posebnom pažnjom prati majku. Svojim aktivnostima vrlo često skreće pažnju okoline na sebe i u tome uživa. Ovo je period kada vaša beba postaje osetljivija kada se odvaja od majke i u takvoj situaciji najčešće i zaplače pružajući ruke ka majci i pokazujući želju da je uzme. Prema nepoznatima dete će pokazivati dozu obazrivosti i suzdržanosti.

Budite vašem detetu pozitivan uzor jer se deca ponašaju po ugledu na vas. Pratite vašu bebu u razvoju i ako imate nedoumicu da li se ili ne pravilno razvija potražite savet od stručnog lica.

Mr sc. Sandra Ilanković, defektolog

Sandra Ilanković rođena je 2. novembra 1973. godine u Beogradu. Završila je Visoku školu za fizioterapeute i stekla zvanje strukovnog fizioterapeuta. Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1998. godine – smer somatopedija. Magistarsku tezu pod nazivom: "Neonatalni faktori rizika i rani psihomotorni razvoj deteta", odbranila je 2009. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv magistra defetktoloških nauka, naučno područje – somatopedija. Radila je na Klinici za rehabilitaciju "Dr M.Zotović" u Beogradu  kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla je radeći kao dipl. defektolog somatoped pri Rp kabinetu koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba "Crvena zvezda". Autor i koautor mnogobrojinih stručnih radova, a saradnik u pet naučnih monografija/udžbenika iz oblasti rehabilitacije i specijalne edukacije kod dece sa razvojnim i psihomotornim rizicima i oštećenjima. Monografije su dobile značajna jugoslovenska i međunarodna priznanja i  prihvaćene su od Nastavno-naučnih veća za udžbenike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskom fakultetu i VMS Zemun. Aktivni je učesnik više kongresa i stručnih skupova iz oblasti defektologije i rehabilitacije. Od  juna 2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi, a  od maja 2010. godine kao predavač  u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija  “Milutin Milanković”  u Beogradu. Saradnik Logopedsko edukativnog centra ”Čabarkapa” od 2015. godine.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama