Dolaskom na svet dete nije motorički zrelo, koštano-zglobni sistem se tokom motornog razvoja oblikuje i menja kao i sami mišići koji se menjaju u kvalitetu, adaptiraju se i pripremaju za funkcije. Motorni razvoj deteta podrazumeva i paralelno sazrevanje nervnog sistema, on ima svoju genetsku predispoziciju, ali i snažnu komponentu individualnosti. Roditelji treba da budu aktivni u odnosu sa decom jer to je uslov da postanu važan deo njihovog života.

Pogledajte i 20 zadivljujućih promena u prvih godinu dana bebinog života

Psihomotorne razvojne veštine

Kada pokušava da dođe do igračke ili nekog predmeta koji je interesuje vaša beba će se kretati oko svoje osovine u krug kada je u položaju na stomaku. Vrlo lako će moći da se podigne u sedeći položaj ako joj ponudimo da se uhvati za naše kažiprste. U sedećem položaju biće nešto stabilnija nego u prethodnom mesecu i ravnotežu će održavati duže, ovo je period kada usvaja anteriornu ravnotežu odnosno neće padati ka napred. Vaša beba počeće da usvaja i bočnu ravnotežu, bebica će se bočno odupirati ručicom kada je u sedećem položaju dok je pridržavamo za rame. Mišiće donjih ekstremiteta i dalje aktivira i uvežbava kroz „hopsanje“. Ako bebicu uspravimo i pridržimo ispod pazuha treba da se oslanja celom površinom stopala o podlogu. 

Pogledajte i Greške pri uspavljivanju: Dozvolite svojoj bebi da prespava noć

Igračkice prihvata obema rukama, prebacuje ih iz ruke u ruku, obrće ih i znatiželjno posmatra, voli njima da lupa o podlogu, a prstići postaju sve češće površina hvata umesto dlana. Svoju pažnju može da vezuje za detalje na predmetima.

Intelektualne sposobnosti

Što se razvoja intelektualnih sposobnosti tiče, tokom ovog meseca i dalje uči putem imitacije, ali može brže nego pre da savlada zadatke. U razvoju glasovne komunikacije novina je da će beba početi da osluškuje sebe kada šapćući ponavlja sve one glasove i slogove koje je do sada savladala.

Pogledajte i Razvoj bebe: Kako ublažiti bol koji nastaje pri nicanju zubića?

Emocionalni razvoj

Kada je u pitanju emocionalni razvoj i socijalizacija primetićete da dete pažljivo prati aktivnost odraslih u svojoj okolini, a sa posebnom pažnjom prati majku. Svojim aktivnostima vrlo često skreće pažnju okoline na sebe i u tome uživa. Ovo je period kada vaša beba postaje osetljivija kada se odvaja od majke i u takvoj situaciji najčešće i zaplače pružajući ruke ka majci i pokazujući želju da je uzme. Prema nepoznatima dete će pokazivati dozu obazrivosti i suzdržanosti.

Budite vašem detetu pozitivan uzor jer se deca ponašaju po ugledu na vas. Pratite vašu bebu u razvoju i ako imate nedoumicu da li se ili ne pravilno razvija potražite savet od stručnog lica.

*Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici -YuMama.

Mr sc. Sandra Ilanković, defektolog

Sandra Ilanković rođena je 2. novembra 1973. godine u Beogradu. Završila je Visoku školu za fizioterapeute i stekla zvanje strukovnog fizioterapeuta. Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1998. godine – smer somatopedija. Magistarsku tezu pod nazivom: "Neonatalni faktori rizika i rani psihomotorni razvoj deteta", odbranila je 2009. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv magistra defetktoloških nauka, naučno područje – somatopedija. Radila je na Klinici za rehabilitaciju "Dr M.Zotović" u Beogradu  kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla je radeći kao dipl. defektolog somatoped pri Rp kabinetu koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba "Crvena zvezda". Autor i koautor mnogobrojinih stručnih radova, a saradnik u pet naučnih monografija/udžbenika iz oblasti rehabilitacije i specijalne edukacije kod dece sa razvojnim i psihomotornim rizicima i oštećenjima. Monografije su dobile značajna jugoslovenska i međunarodna priznanja i  prihvaćene su od Nastavno-naučnih veća za udžbenike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskom fakultetu i VMS Zemun. Aktivni je učesnik više kongresa i stručnih skupova iz oblasti defektologije i rehabilitacije. Od  juna 2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi, a  od maja 2010. godine kao predavač  u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija  “Milutin Milanković”  u Beogradu. Saradnik Logopedsko edukativnog centra ”Čabarkapa” od 2015. godine.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama