Dragi roditelji, deca brzo rastu, zato naučite da uživate u razvoju vaše bebe!  Svaki novi dan donosi i nešto novo što vaša beba može da uradi i što će vam izmamiti osmeh na lice. Ljubav koju pružate biće vam dvostruko uzvraćena pa je nesebično pružajte. Blizak kontakt, dodir i naravno igra je veoma važna u razvoju deteta. Igra je najprirodniji i najosnovniji vid aktivnosti i oblik sticanja iskustava deteta.

Kroz svakodnevnu igru možete da posmatrate i razvojne norme karakteristične za četvrti mesec života, opisane u daljem tekstu.

Ako je dete u ležećem položaju na leđima i probamo da ga dovedemo u sedeći položaj prednjačiće glava u odnosu na trup. Vaša beba treba da počne tokom ovog meseca da se iz ležećeg položaja na leđima okreće na bok i u ležeći položaj na stomaku."Ritanje" nogicama je intenzivnije, jače i brže.

U razvoju funkcije rukica pojavljuju se simetrični pokreti opružanja i savijanja u zglobu lakta. Vaša beba biće preokupirana šakicama, dovodiće ih do središnje linije tela i njima  će da započne igru „ruka-ruka“ i „ruka-usta“, u toj igri često zainteresovano posmatra svoje šake. Posmatrajući ih i često  dovodeći u središnju poziciju, usvaja sposobnost da šakama dostigne središnju liniju tela. Kada bebi ponudimo igračku, hvata je grčevito celom šakom, ispitivački je posmatra i razdragano trese, neke bebe će se buniti ako probate da im uzmete igračku. Pogledom ispituje okolinu, a da bi otkrila izvor zvuka beba okreće glavu u svim pravcima i ako je potrebno menja i položaj tela u prostoru. 

Ako mislite da vaša beba ne prati ove razvojne norme uvek je bolje odvesti je na pregled da čujete mišljenje stručnjaka nego odlagati odlazak na pregled jer ukoliko je potrebna stimulacija psihomotornog razvoja ne sme se gubiti vreme a to se nažalost neretko dešava.

Mr sc. Sandra Ilanković, defektolog

Sandra Ilanković rođena je 2. novembra 1973. godine u Beogradu. Završila je Visoku školu za fizioterapeute i stekla zvanje strukovnog fizioterapeuta. Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1998. godine – smer somatopedija. Magistarsku tezu pod nazivom: "Neonatalni faktori rizika i rani psihomotorni razvoj deteta", odbranila je 2009. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv magistra defetktoloških nauka, naučno područje – somatopedija. Radila je na Klinici za rehabilitaciju "Dr M.Zotović" u Beogradu  kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla je radeći kao dipl. defektolog somatoped pri Rp kabinetu koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba "Crvena zvezda". Autor i koautor mnogobrojinih stručnih radova, a saradnik u pet naučnih monografija/udžbenika iz oblasti rehabilitacije i specijalne edukacije kod dece sa razvojnim i psihomotornim rizicima i oštećenjima. Monografije su dobile značajna jugoslovenska i međunarodna priznanja i  prihvaćene su od Nastavno-naučnih veća za udžbenike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskom fakultetu i VMS Zemun. Aktivni je učesnik više kongresa i stručnih skupova iz oblasti defektologije i rehabilitacije. Od  juna 2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi, a  od maja 2010. godine kao predavač  u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija  “Milutin Milanković”  u Beogradu. Saradnik Logopedsko edukativnog centra ”Čabarkapa” od 2015. godine.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama