Čestitamo! Došli ste kući i doneli divan novi život! Većina roditelja nije u potpunosti spremna za izgled svog prvenca zamotanog u pelene, počevši od glave koja izgleda prevelika u odnosu na telo. Ali, to je sasvim normalno jer glava čini oko jedne četvrtine tela deteta nakon rođenja.

Evo nekih smernica kako mame i tate mogu da prate razvoj bebe u prvih mesec dana.

Kada leži na leđima, dete u prvom mesecu samostalno okreće glavu u levu i desnu stranu, a kada je na stomaku, glavicu podiže od podloge i okreće je na stranu. Dete to radi refleksno kako bi zaštitilo, a u ovom slučaju i oslobodilo, svoje disajne puteve. U ovom periodu dominira fleksioni tonus, odnosno, novorođenče zauzima i dalje položaj sličan onom u maminom stomaku. Ako bi bebu uspravili i oslonili na celu površinu stopala, beba bi refleksno uspravila glavu, trup i nogice. Šake su stisnute u pesnice, a palac se nalazi unutar šake, kojom i hvata. Taj hvat još uvek nije voljna radnja već refleksna. Nekada, kada se uhvati za naše kažiprste, stisak bebinih prstića je toliki da je možemo podići od podloge.

Beba reaguje na zvuk na različite načine: iznenadi se, smiri ili zaplače, a na svetlost odgovara treptanjem. Ako joj postavimo igračku na dvadesetak santimetara od lica, ona može da je fiksira pogledom nekoliko sekundi. U ovom uzrastu plač je osnovni oblik komunikacije. Mame vrlo brzo počnu da razlikuju zašto beba plače, ako je gladna ili je nešto boli oglasiće se veoma snažnim plačem, a ako je samo pospana manifestovaće svoje nezadovoljstvo "kenkanjem". Mamin topli zagrljaj i nežno obraćanje trebalo bi da umiri novorođenče, osim kada su u pitanju grčevi, glad ili bolest.

Mr sc. Sandra Ilanković, defektolog

Sandra Ilanković rođena je 2. novembra 1973. godine u Beogradu. Završila je Visoku školu za fizioterapeute i stekla zvanje strukovnog fizioterapeuta. Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1998. godine – smer somatopedija. Magistarsku tezu pod nazivom: "Neonatalni faktori rizika i rani psihomotorni razvoj deteta", odbranila je 2009. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv magistra defetktoloških nauka, naučno područje – somatopedija. Radila je na Klinici za rehabilitaciju "Dr M.Zotović" u Beogradu  kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla je radeći kao dipl. defektolog somatoped pri Rp kabinetu koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba "Crvena zvezda". Autor i koautor mnogobrojinih stručnih radova, a saradnik u pet naučnih monografija/udžbenika iz oblasti rehabilitacije i specijalne edukacije kod dece sa razvojnim i psihomotornim rizicima i oštećenjima. Monografije su dobile značajna jugoslovenska i međunarodna priznanja i  prihvaćene su od Nastavno-naučnih veća za udžbenike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinskom fakultetu i VMS Zemun. Aktivni je učesnik više kongresa i stručnih skupova iz oblasti defektologije i rehabilitacije. Od  juna 2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi, a  od maja 2010. godine kao predavač  u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija  “Milutin Milanković”  u Beogradu. Saradnik Logopedsko edukativnog centra ”Čabarkapa” od 2015. godine.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama