Odrasli često smatraju da su odgovorni za rešavanje sukoba između dece, pa čak i kada nema potrebe za time, preuzimaju ulogu sudije.  

Posmatram tako jednog dana dve svoje devojčice u igri i gomilu "sudija" oko njih kako dele pravdu.

"Daj njoj, pusti je, ona je mala".

E, tako počinje… Roditelji tvrde deci da ih podjednako vole i poštuju, ali neka starije dete popusti jer su brat ili sestra još mali. Onda se nastavlja sa stereotipima:

"Skupi te igračke, ona je mlađa", "Kako si smela da razbiješ šolju, ti si velika". 

Jadna starija deca, jedva odgovorna za sebe, a već smo im na teret stavili i mlađu braću i sestre. A očekujemo da se rado igraju zajedno i da ih vole. 

Osnovno pravilo u vršnjačkoj igri je ne prekidati decu, ne učestvovati, ne sugerisati, ne suditi!

Oni kroz igru, od najmanjih nogu, uče o međusobnim odnosima i kako da se izbore za svoje mesto. Uče se da samostalno donose odluke i snose posledice za svoje postupke. Ako se roditelji često mešaju u međusobni odnos svoje dece, oni će naučiti da uvek traže „trećeg“ za rešavanje problema. 

Konflikti i na najmanjem uzrastu mogu biti vrlo konstruktivni i poučni, nemojte im oduzimati pravo da uče i sami pronalaze rešenja i naravoučenija. Naravno, granica mora da postoji, svaki vid nasilja treba odmah prekinuti sa jasnim objašnjenjima o pravilima poštovanja drugih.

Kristina Miladinović, master pedagog

Kristina Miladinović je master pedagog sa iskustvom u savetodavnom radu sa decom, roditeljima i nastavnicima u osnovnoj i srednjoj školi. Formalno obrazovanje je stekla na osnovnim akademskim studijama na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master studije završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno zaposlena kao stručni saradnik u srednjoj školi. Učesnik i realizator projekata, brojnih radionica, predavanja, tribina. Posebna oblast interesovanja su porodična pedagogija i rad na razvoju inkluzije u obrazovno-vaspitnim ustanovama i senzibilisanje šire javnosti za probleme dece sa dodatnim vaspitno-obrazovnim potrebama. 

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama