Danas sam upoznala Milana. On ima 6 godina i ne ume da se odbrani kada ga drugi dečaci guraju ili udaraju. Kaže mi da mu to ne smeta, jer su ga roditelji naučili da "pametniji uvek popušta". Pitam ga šta on misli o tim dečacima, a on mi odgovara:

"Ništa, samo da nisu lepo vaspitani". 

Lako mogu da zamislim Milana kao odraslog, koji ćuti, povlači se i trpi. Ne kažem ja da se nasiljem može nešto rešiti niti da treba da učimo decu da prvi udare bilo koga. Ali, neophodno je da umeju da se odbrane (fizički, verbalno, odlaženjem iz situacije, traženjem pomoći...), baš kao što je važno da to znamo i mi.

Molim vas, razmislite o tome.

Jelena Holcer, predagog

Jelena Holcer je diplomirani pedagog. Ima 25-ogodišnje radno iskustvo kao pedagog u različitim školama i predškolskim ustanovama, izdavačkim kućama, radio i tv stanicama. Autor je 15-ak knjiga za decu i roditelje ("101 način da pokažete detetu da ga volite", "Uspešan roditelj – uspešno dete", "Uspešno učenje", "Kako reći NE", društvene igra "U redu je"...) i stručni saradnik mnogih časopisa (Magazin "Mama", "Sensa", "Prosvetni pregled").
Danas, ona je autor programa i direktor "Škole za roditelje".

Kontakt: skola@jelenaholcer.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama