Tikovi su nagli, iznenadni, nevoljni pokreti grupe mišića koji se javljaju nekontrolisano. U njih se ubrajaju žmirkanje, treptanje, namigivanje, izvijanje vrata, podizanje ramena, nakašljavanje, uzdisanje... 

Šta uzrokuje tikove?

Mogu biti vrsta odbrambenog mehanizma, a mogu se javljati kao navika, posle imitiranja sličnih pojava kod odraslih. Takođe, mogu imati i organsko poreklo, pre svega kao posledeca pojedinih preležanih bolesti. 

Kako prepoznati tikove?

Prosti motorni tikovi uključuju žmirkanje, trzanje vratom, sleganje  ramenima i pravljanje grimasa licem. Prosti glasovni tikovi uključuju kašljucanje, šmrktanje, šištanje.

Složeni motorni tikovi uključuju udaranje samog sebe, skakanje i cupkanje. Složeni glasovni tikovi uključuju ponavljanje određenih reči i ponekad upotrebu socijalno neprihvatljivih (često pogrdnih) reči. 

Koliko često se tikovi javljaju?

Postoje velike varijacije u jačini tikova. Najrasprostranjeniji oblik tika i najčešći u uzrastu od četiri, pet  godina su: žmirkanje, pravljenje grimasa ili trzanja glavom. 

Kako pomoći detetu koje ima tikove?

  • Kod tikova ne pomažu kazne, batine, ucene, preterana zabrinutost. 

  • Naječšći uzroci su preopterećenost deteta i neko emocionalno stanje. Zato pomaže da učvrstite vaše rituale, pronađite porodičan ritam.

  • Proniknite koje emocijonalno raspoloženje prethodi tiku i kada se tik javlja. Tada pokušajte da predupredite tik (skretanjem pažnje na nešto drugo) ili da eliminišete sadržaje koji su doveli do tika. 

  • Pokažite detetu kako izgleda drugo dete koje ima tikove ili probajte da mu pokažete u ogledalu kako to izgleda

  • Pomaže zaokupljenost sportom, hobijem, muzikom, društvom…, ukoliko ne preterate. 

  • Rasteretite dete obaveza i stresnih situacija. Pokušajte da mu priuštite mirnu porodičnu atmosferu, mnogo vašeg vremena i pažnje. 

Jelena Holcer, predagog

Jelena Holcer je diplomirani pedagog. Ima 25-ogodišnje radno iskustvo kao pedagog u različitim školama i predškolskim ustanovama, izdavačkim kućama, radio i tv stanicama. Autor je 15-ak knjiga za decu i roditelje ("101 način da pokažete detetu da ga volite", "Uspešan roditelj – uspešno dete", "Uspešno učenje", "Kako reći NE", društvene igra "U redu je"...) i stručni saradnik mnogih časopisa (Magazin "Mama", "Sensa", "Prosvetni pregled").
Danas, ona je autor programa i direktor "Škole za roditelje".

Kontakt: skola@jelenaholcer.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama