Video igre su se poslednjih godina od sredstva za zabavu i ispunjavanje dokolice transformisale u važan činilac socijalizacije i razvoja dece, kome oni posvećuju dosta vremena. Veliki broj roditelja video igre posmatra kao gubljenje vremena i opasnost kako po fizički razvoj (npr. kvarenje vida), tako i psihološki razvoj deteta (npr. snižavanje kreativnosti, otuđivanje od vršnjaka).

Ovakav stav roditelja je u velikoj meri opravdan s obzirom na sve veću prisutnost eksplicitnih i nasilnih sadržaja u igrama, koji mogu uticati na pojavu ili jačanje agresivnog ponašanja kod dece, na šta ukazuju nalazi brojnih psiholoških studija. 

Pozitivne strane video igara za decu

Ipak, postoje i brojni pozitivni efekti video igara na razvoj dečjih sposobnosti. 

Na primer, RPG igrice (Role- Playing Games) koje uključuju rešavanje složenijih misija, mogu uticati na razvoj kognitivnih sposobnosti kod dece. Način na koji određena misija može da se reši često nije jasno prikazan, već igrač sam mora da postavi određene pretpostavke i da potom kroz igru testira njihovu uspešnost. Ovakav pristup može uticati na razvoj logičkog mišljenja kod dece. Veliki broj detalja u igrama može uticati na razvoj kapaciteta memorije, a igre poput "Slagalice" mogu uticati na poboljšanje čitanja i razvijanje fonda novih i kompleksnijih reči.

Neke video igre mogu uticati i na razvoj socijalnih veština kod dece. Većina novih igara uključuje mogućnost za igranje sa više igrača, i to ne samo takmičenje sa njima, već i grupno rešavanje određenih misija (npr. World of Warcraft), što može delovati na razvijanje spremnosti za rad u timu, a igre poput Football Manager-a mogu uticati na razvoj sposobnosti strateškog planiranja. Neke igre, poput The Sims-a uključuju emocionalne reakcije karaktera, što deci pruža uvid u to kako će drugi reagovati na određene događaje i usmerava ih ka socijalno poželjnom ponašanju. Igre zasnovane na istorijskim događajima, kao i razni kvizovi na internet mogu pružiti deci brojne informacije iz raznih oblasti, koje će oni, usled veće motivacije, lakše pamtiti nego da ih uče iz knjiga. 

Negativne strane video igrica

Ipak, višečasovno provođenje vremena na dnevnom nivou (više od tri sata dnevno) svakako može dovesti do brojnih negativnih posledica, kao što su nemogućnost fokusiranja pažnje i nazainteresovanost za školsko gradivo.

Igre sa ekstremno nasilnim i uznemirujućim sadržajem mogu već nakon kratkog vremena dovesti do povišenog uzbuđenja deteta, koje se potom manifestuje kroz agresivnije reakcije

Saveti za bezbedno korišćenje video igrica

Zaključak je da su roditelji ti koju mogu pomoći deci da iskoriste pozitivne aspekte video igara, a izbegnu potencijalne rizike. 

Zbog toga, roditelji bi trebalo da budu dobro informisani i uključeni u izbor video igara koje igraju njihova deca, kao i da ograničavaju broj sati koji deca provode na računaru. Veoma je važno da igranje igara bude kombinovano sa drugim intelektualnim i socijalnim aktivnostima. 

Projekat je sufinansiran iz budžeta Grada Beograda, Gradske uprave Grada Beograda, Službe za informisanje 

Irena Werner, psiholog

 
Irena Werner, master psiholog sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u organizaciji grupnih radionica za pripremu za traženje posla, individualnom karijernom savetovanju i profesionalnoj orijentaciji, kao i u oblasti potencijala zaposlenih i konsaltinga klijenata u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Kontakt: office@pscentar.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama