Malkom Forbes, izdavač čuvenog Forbes magazina, jednom je rekao: "Neuspeh je uspeh ako nešto iz njega naučimo".

Koliko puta smo razmišljali koji način je najbolji da pomognemo detetu da se nosi sa neuspehom? Jedan od njih je upravo da naučimo dete da iz svakog neuspeha i poraza nešto nauči. Na taj način shvaćen neuspeh je samo šansa da se počne ponovo, ali mnogo inteligentnije.

Nezadovoljstvo i razočaranost, iako negativne, predstavljaju istovremeno i zdrave emocionalne reakcije na osujećenje naših ciljeva i neuspeh. Ove emocije ne traju predugo niti su jakog intenziteta i dete je u stanju da se ponovo posveti oblasti u kojoj je doživeo neuspeh, na funkcionalan način. Međutim ukoliko se umesto nezadovoljstva i razočaranosti pojave nezdrave, negativne emocije besa, depresije, anksioznosti, tada govorimo o disfunkcionalnim emocijama koje prate i nefunkcionalna ponašanja – odbijanje da se suoči sa novim zadatkom, anticipiranje neuspeha, bespomoćnost, poricanja kao što je „nije mi ništa”, itd.

Otkrivanje disfunkcionalnih uverenja koja su povezana sa nezdravim emocijama i disfunkcionalnim ponašanjima omogućavaju nam da se na konstruktivan način nosimo sa neuspehom. Kada doživimo poraz, često se aktiviraju različita samosabotirajuća, iracionalna uverenja kao što su „Nikad ne mogu da uradim nešto kako treba”, „Ja sam gubitnik”, „Ja ne smem biti neuspešan”. Ova iracionalna uverenja imaju ekstreman negativan oblik, dok korišćenje crno belog mišljenja, „sve” ili „nikad” odrednica ukazuje na nefleksibilnost tih uverenja, koja čine da mislimo da ne postoji druga mogućnost.

Iracionalna uverenja se razlikuju na dva načina od racionalnih uverenja. Prvo, ona su apsolutistička odnosno dogmatska i izražavaju se u obliku krutih „mora”. Drugo, ona dovode do negativnih osećanja koja jako ometaju težnju prema postizanju cilja (depresija, anksioznost, bes). Zdrava uverenja imaju snažnu tendenciju da podupiru funkcionalna ponašanja, dok nezdrava uverenja podupiru nefunkcionalna ponašanja kao što su povučenost, odlaganje, pasivnost. Iracionalna uverenja nas sprečavaju da postignemo naše ciljeve i namere, za razliku od racionalnih uverenja koja nam pomažu da postignemo svoje ciljeve i namere. Otkrivanje a potom energično osporavanje disfunkcionalnih uverenja predstavlja put promene i konstruktivan način borbe sa neuspehom.

Irena Werner, psiholog

 
Irena Werner, master psiholog sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u organizaciji grupnih radionica za pripremu za traženje posla, individualnom karijernom savetovanju i profesionalnoj orijentaciji, kao i u oblasti potencijala zaposlenih i konsaltinga klijenata u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Kontakt: office@pscentar.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama