Rana dijagnostika je od izuzetnog značaja za lečenje oralnih oboljenja. Važno je karijes dijagnostikovati u njegovoj asimptomatskoj fazi, dok se sama karijesna lezija ne razvije, i ne dovede do brojnih opšte poznatih i veoma neugodnih komplikacija. To može biti veoma veliki izazov za samog stomatologa. U skladu sa tim u savremenoj stomatologiji, velika pažnja je usmerena ka  razvoju sistema koji će samim stomatolozima omogućiti ranu i preciznu dijagnostiku kako početih promena, tako i samog rizika kome su pacijenti izloženi.

Razvoj karijesa prolazi kroz nekoliko faza. Prva odnosno inicijalna faza se naziva fazom bele mrlje, jer se odlikuje neprozirnom beličastom prebojenošću. Upravo u toj fazi se inicijalne karijesne lezije mogu zaustaviti bez upotrebe stomatološke bušilice. Sama upotreba bušilice je za većinu pacijenata neprijatna i mnogi izbegavaju odlazak zubaru upravo zbog te neprijatnosti koju očekuju. Odlažući kontrolne preglede pacijenti sebe često dovode u stanje gde je njena upotreba neminovna.

Ono što je činjenica je da se inicijalna karijesna lezija, dok je u fazi takozvane bele mrlje može zaustaviti ukoliko se lokalno aplikuju fluoridi visoke koncentracije, naravno u strogo  kontrolisanim uslovima i od strane stomatologa. Takođe uz lokalnu primenu fluorida je neophodna i adekvatna oralna higijena i ishrana. Osim lokalne upotrebe visoko koncentrovanih fluorida, danas na tržištu postoji još preparata koji mogu sprečiti dalje napredovanje karijesa u inicijalnoj fazi, kao što su kompozitne smole, preparati na bazi kalcijum-fosfata i poliuretanske folije. Na zubnoj površini se naizmenično odigravaju procesi demineralizacije i remineralizacije zubne površine. Kada preovlada faza demineralizacije, nastaje zubni kvar odnosno karijes. Ovi preparati podstiču fazu remineralizacije i na taj način zaustavljaju i sprečavaju razvoj karijesne lezije. 

Ovi preparati osim što sprečavaju pojavu karijesa, mogu dovesti i do njegovog zaustavljanja naravno samo dok je još u inicijalnoj fazi. Mogu se primenjivati i na mlečnim i na stalnim zubima. 

Dr sc. med. Nataša Pejčić, stomatolog

Dr sc. med. Nataša Pejčić je doktor medicinskih nauka-stomatologije. Autor brojnih naučnih i stručnih radova, iz oblasti dečije i preventivne stomatologije, objavljenih u vodećim naučnim časopisima, kao i radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima. Posebno je povećena stomatološkom radu sa decom, u čemu pronalazi najveći izazov i zadovoljstvo.


Kontakt: natasadpejcic@yahoo.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama