Jamice i fisure predstavljaju delove zuba gde postoji najveća mogućnost za razvoj karijesa. Naučne studije su dokazale izuzetnu efikasnost ove metode. Ona predstavlja neinvazivnu, potpuno bezbolnu, pristupačnu metodu.

Tokom stomatološkog pregleda stomatolog će izvršti procenu rizika za razvoj karijesa i na osnovu toga odrediti potrebu za postavljanjem "zalivača" na određene zube.

Ono što se svakako preporučuje je zalivanje prvog stalnog molara, jer je on od svih zuba najviše izložen riziku za razvoj karijesa. Preporučuje se da se ova metoda sprovede na tek izniklim zubima. Međutim preporučuje se da se i na svaki zub, za koji stomatolog proceni da je pod velikim rizikom za razvoj karijesa aplikuje "zalivač", bez obzira na uzrast pacijenata. Pre aplikovanja "zalivača" stomatolog će detaljno očistiti površine zuba.

Od materijala koji se koriste u ovu svrhu najzastupljeniji su kompoziti i glas-jonomer cementi. Zalivači koji se koriste mogu sadržati i fluoride, što može takođe značajno doprineti redukciji karijesa. Postoje materijali kojima su dodati pigmenti, tako da budu u boji. To se može svideti deci i predstavljati pravu zabavu za njih. 

Odabir materijala za zalivanje fisura vrši stomatolog, zavisno od indikacija, uzrasta pacijenta, stanja u ustima, mogućnosti saradnje sa pacijentom, odnosno mogućnošću obezbeđivanja suvog radnog polja tokom rada. 

Kod pacijenata kod kojih je prisutan visok rizik za razvoj karijesa može biti potrebno ponavljanje postupka zalivanja jamica i fisura. 

 

Dr sc. med. Nataša Pejčić, stomatolog

Dr sc. med. Nataša Pejčić je doktor medicinskih nauka-stomatologije. Autor brojnih naučnih i stručnih radova, iz oblasti dečije i preventivne stomatologije, objavljenih u vodećim naučnim časopisima, kao i radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima. Posebno je povećena stomatološkom radu sa decom, u čemu pronalazi najveći izazov i zadovoljstvo.


Kontakt: natasadpejcic@yahoo.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama