Najnovija istraživanja iz oblasti regenerativne medicine i stomatologije su veoma aktuelna i ispituju širok spektar mogućnosti za primenu matičnih ćelija. Osim u svetu, ova istraživanja se aktivno obavljaju i u Srbiji. 

Važnost očuvanja mlečnih zuba 

Zdravlje mlečnih zuba je od velikog značaja: za pravilan rast i razvoj morfologije detetovih usta i vilica, značajno utiče na kasnije stanje zdravlja stalnih zuba, na pravilno formiranje govora, zatim na mogućnost adekvatne ishrane, a samim tim i na celokupno zdravstveno stanje deteta. 

Mlečni zubi iz kojih bi se izolovale matične ćelije moraju biti potpuno intaktni, odnosno zdravi. I tu se ističe važnost očuvanja zdravlja mlečnih zuba. 

Procedura uzimanja i čuvanja matičnih ćelija iz mlečnog zuba

Za čuvanje matičnih ćelija mlečnih zuba najbolje bi bilo da zub izvadi stomatolog u fazi kada on počne da se klima. Između pete i dvaneste godine odvija se fiziološka smena zuba, niču stalni zubi. Upravo tada bi bilo najbolje iskoristiti ovaj potencijal mlečnih zuba.

Mlečni zubi se čuvaju u bankama matičnih ćelija, pod posebnim, strogo definisanim uslovima.

Matične ćelije za zdrave zube i lečenje mnogih oboljenja

Matične ćelije iz mlečnih zuba imaju izuzetnu sklonost ka kloniranju, proliferaciji i diferencijaciji. Sprovedeno je izdvajanje ćelija iz pulpe mlečnih zuba, osim u ćelije zubnog tkiva i u ćelije koštanog tkiva, mišićnog tkiva, krvne sudove, tkivo jetre i pankreasa.

S toga se mogu koristiti za tkivnu regeneraciju, kao i tretman mnogih bolesti. 

S obzirom na njihovu lokalizaciju, prva  mogućnost za njihovo korišćenje je u stomatologiji, u regeneraciji zuba, parodoncijuma i koštano-zglobnog tkiva. Međutim danas postoje nove perspektive u njihovoj primeni u terapiji autoimunih oboljenja, diabetesa, infarkta miokarda, neurodegenerativnih bolesti, mišićnih i koštano-zglobnih oboljenja.

Za definitivnu verifikaciju njihove efikasnosti u terapiji potrebno je i dalje  pratiti rezultate dugogodišnjih kliničkih istraživanja.  

Dr sc. med. Nataša Pejčić, stomatolog

Dr sc. med. Nataša Pejčić je doktor medicinskih nauka-stomatologije. Autor brojnih naučnih i stručnih radova, iz oblasti dečije i preventivne stomatologije, objavljenih u vodećim naučnim časopisima, kao i radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima. Posebno je povećena stomatološkom radu sa decom, u čemu pronalazi najveći izazov i zadovoljstvo.


Kontakt: natasadpejcic@yahoo.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama