Vizuomotorna koordinacija (koordinacija oko-ruka) predstavlja sposobnost oka da prati ruku u toku izvršavanja radnje. To je složen proces kojim dete počinje da ovladava već od najranijeg uzrasta.

Manipulativna spretnost, grube motoričke aktivnosti, usvajanje školskih veština uslovljeni su dobro razvijenom vizuomotornom koordinacijom.

Brojne aktivnosti stimulišu razvoj vizuomotorne koordinacije. Postoji aktivnost koju lako možete da napravite i kod kuće, a koe se rade prilikom tretmana u logopedskom centru. Kroz ovu aktivnost dete pokreće ruke i pravi precizne pokrete, uviđa i uči putem pokušaja i pogreške, usmerava i održava pažnju u datoj aktivnosti, istrajava u zadatku... Takođe, kroz ovu zanimljivu aktivnost podstičete razvoj i stimulisanje:

- vizuomotorne koordinacije

- manipulativnu spretnost (brzinu, preciznost, jasnoću pokreta)

- hvatanje predmeta

- vizuelno pretraživanje

- klasifikaciju po boji

- pojam količine

- prelaz preko srednje linije tela


Po savetu logopeda: Napravite sami igricu za razvoj vizuomotorne koordinacije (OKO - RUKA). Foto: Privatna arhiva

Materijal koji koristimo za ovu aktivnost je:

- kukuruz, pirinač ili pasulj

- mekani štapći od kojih se prave krugovi

- hvataljka (štapić)

- sundjer

U posudu sipate kukuruz, pirinač, pasulj, zatim napravite od mekanih stapića krugove u raznim bojama i stavite u posudu. Dete treba drvenim štapićem (možete koristiti i pincetu) da uzima krug određene boje i stavi u čašu ili na postolje napravljeno od štapića i sunđera. Možete organizovati i timsku igru u kojoj određujete vreme za koje dete treba da stavi krug, ali i preciznost pokreta.

Poruka L.E.C.Čabarkapa: Stimulišite i vežbajte manipulativnu spretnost, vizomotornu koordinaciju, vizuelno pretraživanje i tako ćete poboljšati školske veštine Vašeg deteta.

Pročitajte i...

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama