U susret školi... A pre polaska moramo da se spremimo za nju. Logopedski tim naše stručne saradnice dr Nataše D. Čabarkape osmislio je igru 'Veseli slogovi u spretnim rukama'. Ona podstiče razvoj govora i jezika, vežba i razvija spretnost, pažnju i kreativnost, a sve to na deci zanimljiv način. Postoji dosta veština i sposobnosti koje su potrebne detetu da bi moglo uspešno da savlada školsko gradivo. Ovom aktivnošću razvijamo neke od njih.

Bitno je da dete ima sposobnost da vrši analizu reči, to jest da može da podeli reč na glasove i slogove, a zatim i da ih spoji u reč (sinteza reči). Evo aktivnosti koja im može pomoći u tome.

Isecite potrošenu rolnu toalet papira, ubrusa, folije ili bilo koji karton valjkastog oblika na dva dela. Potrebno je da jedan deo isečete i suzite, kako bi on mogao da se uvuče u drugi deo (širi). Na papiru napišite nekoliko reči i podelite ih (isecite) na slogove, pa zalepite na rolne. Boja papira se može razlikovati, a i ne mora. Zadatak deteta je da dok drži jedan deo (širi) fokusiran na određeni slog, drugi deo vrti, tražeći odgovarajući slog, to jest slog koji nedostaje, kako bi reč bila potpuna. Na početku izaberite reči od četiri slova, a kasnije, kako vaše dete postaje uspešnije, možete ispisati i složenije reči (od 5 i 6 slova).

Kroz ovu aktivnost dete pored koordinacije oko – ruka i bimanuelne koordinacije, praksije šake i spretnosti prstiju, vežba i pažnju i podelu reči na slogove, što ga priprema za kvalitetnije ovladavanje veštinama čitanja i pisanja.

Na ovaj način možete sa detetom vežbati i sklapanje dvočlanih rečenica, suprotnosti (antonime), sličnosti (sinonime), tablicu množenja.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama