Da biste nešto uradili, ostvarili ili primenili morate da imate iskustvo, to jest svest ili spoznaju o tome (doneti, poneti, pozdraviti, kupiti, mahati, potrčati, jesti,

piti).

Priča Rođendan, to jest spremanje rođendanske torte, upravo govori o iskustvu. Šta to znači? Da bi dete doživelo svoj rođendan morate mu svesti prvo na konkretan nivo (spremanje torte, pevanje pesmice, čestitanje 'srećan rođendan', davanje poklona, duvanje svećica), pa onda na apstraktni (danas je tvoj rođendan, puniš 3, 4, 5 ili 6 godina, pre toliko godina si se rodio). Sve je to doživljaj ili iskustvo u datoj situaciji.

Yumamina saradnica u svom logopedskom centru oživljava taj trenutak. Kroz ovu priču vam to prenosimo. Jedna porodica u kojoj živi devojčica Marija sprema rođendansku tortu za svoj rođendan. Učestvuju svi. Mama Rada, tata Pavle, brat Stevan, baka Milja i deda Đorđe. Svako od njih je zadužen za nešto.

Kroz ovu interaktivnu priču stimulišemo različite aspekte dečjeg razvoja.

-  imenovanje - naslova/teme priče, članova porodice, potrebnih sastojaka (sve ovo se može proširivati, na primer koji su članovi šire porodice ili kakva

još torta može biti, koje sve voće postoji)

- pojam broja i količine - na primer trebaju nam dva jajeta, čaša mleka, tri kašike brašna...

- pojam vremena (koliko ima godina, koja godina je bila pre, koje je godišnje doba)

- razumevanje govora i izvršavanje naloga - uzmi jaje, razbij jaje, dodaj mleko, uzmi kašiku, umuti sve

- definisanje pojmova - ko je mama/tata/baba, šta je to jagoda, ko daje mleko, ko daje jaje

- praćenje vizuelnih redosleda

- auditivno pamćenje redosleda

- bogaćenje rečnika, oralna praksija (duvanje svećice), rad na artikulaciji

- prepričavanje priče (od početka, preko sredine do kraja)

 praksija šake i stimulacija fine motorike (pronacija - prosipanje, supinacija - hvatanje, rotacija - mešanje, pincet hvat)

- vizuomotorna koordinacija (koordinacija oko - ruka)

- manipulativna spretnost (odvrtanje i zavrtanje teglica, držanje kašike, odmerenost pokreta, mućenje)

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama