Dete se za grafomotorne aktivnosti sprema od samog rođenja. Zrelost hvata zavisi od uzrasnog sazrevanja, ali i neuroloških struktura.

Tokom prvog meseca života, šaka je zatvorena u pesnicu. U drugom mesecu stisak šake slabi, a palac se oslobađa iz nje. U trećem mesecu beba drži zvečku ili neki drugi predmet u ruci kada joj se stavi, palac i celu šaku počnje da stavlja u usta. U četvrtom mesecu posmatra svoje šake (ruke), igra se sa njima i pruža ruke prema igrački. U petom mesecu prebacuje igračku iz ruke u ruku, a u šestom mesecu se razvija palmarni hvat (hvat celim dlanom). U sedmom i početkom osmog meseca hvata predmet svim prstima i dlanom, a već krajem osmog meseca hvata predmet prstima, a ne dodiruje dlanom. Pincet hvat (opružen palac i kažiprst) se javlja u desetom mesecu života, a u jedanaestom mesecu kažiprst se blago savija uz opruženi palac.  U dvanaestom mesecu razvija se najviši oblik hvata- klešta hvat (hvat vrhovima palca i kažiprsta). Pomoću klešta hvata dete precizno hvata najsitnije predmete.

Posle prve godine dete počinje da se intresuje za papir i olovku tj. za grafomotorne aktivnosti. Na tom uzrastu hvat olovke je palmarno-radialni (olovku drži celom šakom), zatim olovku hvata vrhovima svih prstiju, naslanjajući je na dlan, na kraju tropsrni hvat (hvat sa vrhovima palca, kažiprsta i srednjeg prsta na donjem delu olovke).

Zrelost šake (diferenciranost mišića šake) se završava krajem šeste godine života i podrazumeva samostalno i voljno pokretanje pojedinačnih prstiju šake, bez prisustva sinkinezija odnosno nevoljnih pokretanja ostalih mišića prstiju ili lica. Prvo se izdvaja palac, zatim kažiprst i srednji prst, a kasnije i svih pet prstiju.

Vežbice iz logopedskog centra možete i vi da radite sa detetom, a one značajno doprinose sazrevanju motorike i osamostaljivanju pokreta prstiju šake. Svaku vežbu možete ponavljati pet do deset puta, prvo na dominantnoj, a zatim na nedominantnoj ruci, uz brojanje. Zabavite se sa svojim detetom kroz ove zanimljive, ali korisne vežbe.


Od rođenja do šeste godine: Kako se razvija šaka i koje vežbice da radite. Foto: Privatna arhiva


Od rođenja do šeste godine: Kako se razvija šaka i koje vežbice da radite. Foto: Privatna arhiva


Od rođenja do šeste godine: Kako se razvija šaka i koje vežbice da radite. Foto: Privatna arhiva


Od rođenja do šeste godine: Kako se razvija šaka i koje vežbice da radite. Foto: Privatna arhiva

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama