U svakoj situaciji kada govor kasni (bilo da se radi o kašnjenju razvoja razumevanja ili nedovoljnom razumevanju, bilo da se radi o kasnijem progovaranju i oskudnom rečniku) to se prenosi u dalje faze razvoja i dete ima teškoće da savlada veštine i znanja koja se usvajaju u predškolskom i školskom periodu.

Školski problemi (problemi u čitanju, pisanju, razumevanju pročitanog i slično) najčešće se javljaju krajem prvog razreda ili tokom trećeg razreda. Sledeći 'kritičan period' javljanja je peti razred, odnosno period kad dete prelazi od učiteljice kod nastavnika. Samim prelaskom se povećavaju obaveze i zahtevi, pa i problemi postaju vidljiviji. Dešava se da se školski problemi jave, odnosno prepoznaju i ranije, u prvom ili drugom razredu, a tada je najefikasniji i najuspešniji tretman.

Školski problemi su uglavnom posledica nedovoljno razvijene vizuelne percepcije i pažnje, auditivne percepcije i pažnje, nesavladane analize i sinteze glasova u rečima, nerazvijenog fonološkog sluha. Neki od uzroka pojave svega navedenog, a kasnije i školskih problema, jesu nesavladanost odnosa deo/celina prvenstveno na telu, a zatim u prirodi i okruženju i neopredeljenost za dominantnu ruku, oko, uvo ili neslaganje u opredeljenosti (na primer ako je dominantno oko levo, a ruka desna, može doći do nekog od navedenih problema).

Da bi se sprečila pojava školskih problema potrebno je da dete pre polaska u prvi razred, odnosno u predškolskom periodu, savlada sve navedeno. Ukoliko ipak dođe do školskih problema, potrebno je da se obavi sveobuhvatna procena od strane stručnjaka (logopeda, reedukatora psihomotorike, psihologa, pedagoga senzorne integracije) na osnovu koje će se predložiti i obavljati odgovarajući tretman. Dobra procena je bitna kako bi se napravila razlika između nesavladane tehnike čitanja i pisanja, disleksije, disgrafije, diskalkulije i specifičnih školskih problema.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama