"Doživljaj telesne celovitosti usvaja se postepeno, tokom celog života, ali je najintenzivniji u prvim godinama života."

Delove tela sa detetom možete učiti koristeći njegovo i svoje telo, lutke, crteže... Možete ih i nacrtati, a zatim od deteta tražiti da imenuje određeni deo i da ga pokaže na sebi, na vama ili na lutki. Takođe, za učenje delova tela možete koristiti i slagalice tako što ćete nacrtati ljudsku figuru, a zatim je iseći u vidu slagalice koju dete traba da složi.


Slažem slagalicu i učim delove tela - logopedska igra za usvajanje odnosa deo-celina. Foto: Privatna arhiva

Učenje delova tela i odnosa deo-celina na telu osnova je za usvajanje analize i sinteze glasova u rečima, kao i odnosa da je nešto deo celine (npr. da je slovo deo reči, a reč deo rečenice). Poimanje sebe važno je i u psihološkom smislu.

Kroz ovu slagalicu dete na zanimljiv način usvaja znanja o delovima tela i telesnoj šemi. Aktivnost se sprovodi tako što od deteta tražimo da nam imenuje i pokaže određeni deo tela (npr. gde je glava, stavi glavu na mesto). Kada je dete mlađeg uzrasta koristimo jednostavne naloge i krećemo od osnovnih delova tela (glava, ruke, noge, stomak, leđa). Ukoliko je dete starijeg uzrasta polako dodajemo složenije i detaljnije delove tela (npr. delove glave, delove lica, delove oka). Za mlađu decu možete koristiti model po kom će da slažu slagalicu, a ukoliko je dete starije onda može da je složi i bez zadatog modela.


Slažem slagalicu i učim delove tela - logopedska igra za usvajanje odnosa deo-celina. Foto: Privatna arhiva

Ovu slagalicu možete koristiti i za proširivanje znanja, pa tako možemo učiti predloge (glava je gore, noge su dole, uši su na glavi…), usvajati pojam količine (imam jedan nos, imam dve ruke), poznavanje lateralizovanosti (to je leva ruka, to je desno oko).

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama