U sklopu tretmana artikulacije važan deo čine vežbe oralne praksije koje jačaju mišiće govornih organa. Vežbe se sprovode na različite načine i postoji čitav niz aktivnosti kojima možemo stimulisati razvoj oralne praksije i jačati mišiće ove regije.

Kroz ovu aktivnost vežbamo duvanje kroz slamčicu na zabavan način. Pravi se lako i sa malo materijala. Svrha ovih vežbi je da dete uvlači i duva vazdušnu struju što često predstavlja problem.


Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Ova vežba je korisna jer je primenljiva u svakodnevnom životu, na primer, kada dete pije sok na slamčicu. Da bi dete uspelo to da izvede, potrebni su jači i precizniji pokreti govorne regije jer je udisanje vazduha kroz slamčicu komplikovana aktivnost.


Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Ovom aktivnošću dete mora da kontroliše udah, izdah i dužinu zadržavanja daha. Slamčicom podiže sličicu, zadržava dah i prenosi je do odgovarajuće kutije.

Možete koristiti boje kao kategoriju, kao i životinje (domaće i divlje), brojeve, voće i povrće, ukuse... Mogućnosti su brojne i mogu se prilagoditi potrebama i uzrastu svakog deteta.


Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Druga aktivnost su gusenice koje se pokreću kada dete duva u njih, možete se takmičiti ko će pre stići do cilja kako bi deci bilo što zanimljivije.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama