Roditelji često nenamerno mogu da preskoče neke bitne momente u razvoju deteta. Onda kada se to desi zapitaju se da li je prekasno i da li će greške i zastoji ostaviti trajne posledice u detetovom razvoju. Zato je bitno na vreme uočiti odstupanja i kašnjena u govorno-jezičkom razvoju. Za roditelje je najbitniji odgovor na pitanje Kako mogu da pomognem svom detetu?

Često se desi da od momenta nastanka zastoja pa do dijagnostikovanja i početka samog tretmana prođe i više godina. Te godine su dragocene za stimulaciju razvoja i ne smeju se olako i uzalud trošiti.

Kada roditelji primete problem, prvo što urade je odlazak kod nekoliko specijalista, idu od institucije do institucije u nadi za brzim rezultatima i što lakšim rešenjem. Nisu svesni činjenice da je vreme najdragoceniji faktor i da blagovremena reakcija dovodi do najboljih i najbržih rezultata. Zašto je to tako? 

Zato što u govorno-jezičkom razvoju postoji "kritični period". To znači da svaki nivo razvoja govora i jezika ima određen optimalni period za razvoj. Ukoliko se taj period propusti on se teško nadoknađuje (potrebno je više vremena za napredak).

Zato se roditeljima savetuje da se, čim primete da detetov govor kasni, obrate stručnjacima koji će izvršiti procenu i dijagnostiku.

Važno je da roditelji znaju koliki je značaj i koji je tok razvoj govora i jezika kod deteta, kako bi mogli adekvatno da reaguju. Ne verujte kada vam kažu da ste došli rano. Ukoliko osećate da sa vašim detetom nešto nije u redu, istrajte i borite se da obezbedite najbolje za svoje dete. Potražite najadekvatniju podršku mališanu i stručni tim koji će utvrditi nivo razvoja.

Kada se kao roditelji upoznate sa dinamikom pravilnog govorno-jezičkog razvoja, moći ćete posmatranjem da uočite odstupanja u razvoju. Tada ćete se dodatno posavetovati sa stručnjacima i rano otkriti eventualna odstupanja, a samim tim i što pre započeti tretman.

Vrlo bitno je da shvatite da ste vi deo tima koji će pomoći vašem detetu. Uz stručnjake, porodica igra ključnu ulogu u stimulaciji razvoja. Stručnjaci su tu da vode tretman, da procene kada je pravo vreme i koji metod je najefikasniji da se koristi, a ujedno i da vama pomognu i posavetuju vas na koji način možete da doprinesete toj stimulaciji.

Važno je napomenuti da je svaki razvoj individualan, da je svako dete jedinka za sebe i da je zato i dinamika razvoja individualna (ne može biti ista za svako dete). Ovo je važno napomenuti i zbog efikasnosti razultata tretmana. Nekad je potrebno manje vremena kako bi se videli rezultati, a nekada ne. 

Zato, ako primetite bilo kakva odstupanja, obratite se stručnjaku. Ukoliko se ispostavi da odstupanja zaista postoje, ne brinite, učinili ste pravu stvar i prvi korak ka boljitku. Sada ostaje samo strpljenje, upornost i vera u stručnjaka koji se bavi razvojem mališana, jer delimo isti cilj - napredak deteta.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama