Značaj emocija u razvoju deteta često biva zanemaren iako one predstavljaju jedan od važnijih faktora u celokupnom razvoju deteta i u njegovom sazrevanju. Ukoliko emocionalni razvoj nije adekvatan, to može da se odrazi i na druge aspekte dečjeg razvoja. Na primer, dete može da ispoljava agresivno ponašanje prema svojoj okolini (materijal koji se koristi u tretmanu baca i lomi), što ga sprečava da uči i savladava određene veštine.

Sve što vam je potrebno za ovu aktivnost su dve papirne čaše od kojih ćete na prvoj iscrtati izrazi lica (srećan, tužan, ljut, iznenađen), a na drugoj isecite krug na mestu gde bi bilo lice, a oko njega nacrtajte ostatak glave (Sneško Belić).


Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Kroz ovu aktivnost dete može da razgovara o emocijama i šta one prestavljaju. 


Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Okrenete času na određen izraz lica (emociju) i osmislite priču. Dete treba da vam na osnovu te priče ispriča svoju priču (kada je ono bilo u toj emociji).


Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Tako ćemo na osnovu detetove priče saznati kako su te njegove emocije obojene i koliko su jako izražene...


Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Dete može da nam odgovara na pitanja "Zašto je Sneško tužan ili ljut?", mi možemo da mu postavljamo pitanja "Kada si ti ljut?", "Kada si ti tužan?", "Kada si ti srećan"...

Tako ćemo steći bolji uvid u to kako dete razume emocije i kako ih izražava. 


Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama