Sve počinje mnogo ranije, još u ranom detetovom razvoju. Možda ste primetili, videli, bili svedoci, učesnici a niste odreagovali kako bi trebalo, nego ste pustili da se pređu granice. A svi ti rani znaci su počeci nečeg što se kasnije pokaže kao problem u detetovom ponašanju.

Treba raditi na detetovom lepom ponašanju i vaspitanju, a ružno i neadekvatno korigovati i uvek ukazivati da je loše, a ne pothranjivati i opravdavati. Roditelji nekada, koliko god da se trude, nesvesno prave greške u vaspitanju svoje dece.

Navešćemo neke od grešaka koje se dešavaju pri vaspitanju, a koje mogu da deluju beznačajno, i kako adekvatno da reagujete u tim situacijama:

- Ukoliko vas dete prekida dok razgovarate sa drugom osobom (na primer, doziva vas neprestano, pokazuje na predmete iz okoline, vuče vas za jaknu, plače...) nemojte mu samo reći "ćuti" ili "prestani" već mu pre razgovora objasnite da sada vi razgovarate i zamolite ga da sačeka malo i da ćete mu svoje vreme posvetiti nakon obavljenog razgovora.


Foto: Privatna arhiva

- Ako dete u toku kupovine traži da mu se kupe stvari koje mu nisu neophodne (pogotovo ukoliko je to ispraćeno izlivima besa), u toj situaciji korisno je da pre kupovine sa svojim detetom zajedno sastavite spisak stvari kog ćete se pridržavati (stvari možete nacrtati ukoliko dete ne zna da čita).

- Deca nekada ne shvataju koliki značaj imaju lepe reči. U odgovarajućim situacijama ih uputite šta treba da se kaže (hvala, doviđenja, zdravo, molim te...), to ih najpre možete naučiti sopstvenim primerom.

- Svima se desi da dete u neprimerenoj situaciji kaže nešto što ne bi trebalo. Тo se dešava zbog toga što deca teško shvataju da neke stvari treba da ostanu tajna. Razgovarajte sa svojom decom o tome kada je prikladno vreme da se nešto kaže i koje informacije ne treba da se dele, recite im da su to vaše "male tajne".


Foto: Privatna arhiva

- Često se dešava da deca imaju problem da se odvoje od roditelja (plaču, bacaju se, vuku roditelja za ruku). Ovaj problem se ne može rešiti tako lako, potrebno je vreme i postupnost kako bi se dete navikavalo na samostalnost i kako se ne bi plašilo novog i nepoznatog. Na primer, dozvolite detetu da samostalno istražuje svoju okolinu (svoju sobu, dvorište, parkić...), kao i da upoznaje nove ljude (pokažite mu kako da sam pruži ruku, kaže svoje ime...).

- Suprotan problem od prethodnog je kada su deca previše slobodna prema ljudima koji su potpuni stranci (pričaju sa svima, trče im u zagrljaj, traže pažnju, žele da se igraju). U tom slučaju treba detetu razgovorom pojasniti da nemaju svi iste namere i nisu svi isti kao njihova porodica.

Bitno je da imate na umu da je detetovo samopouzdanje tada u razvoju i da morate pažljivo da postupate sa njim.

Pogledajte strip priču koja obrađuje lepo i ružno ponašanje kao i socijalno (ne)prihvatljive modele ponašanja.


Foto: Privatna arhiva

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama