Nacrtajte jaje, kokošku koja leži na jajima i jaje iz koga se izleže pile, a zatim isecite slike. Detetu dajte zadatak da odredi šta je bilo pre, a šta posle. Kada uspešno odredi redosled dešavanja, postavljate mu pitanja koja su u vezi nacrtanih slika. Na taj način sa detetom radite na razumevanju i bogaćenju rečnika. 

Takođe, pojmove pre i posle možete da vežbate kroz različite primere koje ćete nacrtati na papiru. Mi Vam dajemo predloge šta da nacrtate, ali primere možete i sami da smislite. Bitno je da dete zna da prepozna i odredi (a zatim i imenuje, odnosno kaže) šta se desilo pre, a šta posle, u prostoru i vremenu (npr. prvo je bilo jutro, posle njega podne, a posle podneva veče). 


Foto: Promo

Pojmove pre i posle dete može da usvaja i pomoću priče u slikama. Isecite priču u slikama i detetu dajte zadatak da odredi redosled dešavanja, a zatim da ispriča priču. 

Pravilno razumevanje svih odnosa je važno za formiranje pojma sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, pojam uzroka i posledice i za uspešno izvođenje matematičkih operacija (zreo pojam broja, pojam prethodnika i sledbenika, sabiranje i oduzimanje). 

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama