Problemi u govorno-jezičkom razvoju i sve kasnije progovaranje česte su teme među roditeljima. Bilo da razgovaraju o svojoj ili o tuđoj deci, čini se da olako daju dijagnoze koristeći termine za koje nisu sigurni šta zapravo znače.

O govorno-jezičkim problemima o kojima se često priča, a malo zna, razgovarali smo sa logopedom dr Natašom Čabarkapom, koja nam je objasnila šta sve podrazumevaju najčešći problemi u razvoju govora.

Jedan od tih problema je i alalija.

"Alalija je odsustvo govora. To znači da dete nema nikakvu komunikaciju sa spoljnim svetom ni sa ljudima koji ga okružuju. Takva deca su uglavnom povučena u sebe, ne razumeju nijedan nalog, ne komuniciraju sa drugom decom, ne okreću se na poziv svog imena i nemaju kontakt očima sa drugim osobama.

Postoje tri oblika alalije: senzorna, motorna i senzo-motorna.

Kod senzorne alalije, kao što joj samo ime govori, je problem u auditivnoj pažnji. Dete je sposobno da čuje nalog, ali je nesposobno da ga izvrši jer ga ne razume.

Problem kod motorne alalije je problem u centralnom nervnom sistemu, u zoni gde se nalazi centar za produkciju govora.

Kod trećeg oblika, kao što možemo da zaključimo, mešaju se dva prethodna oblika alalije, s tim što, kod ovog trećeg oblika, ako se ne reaguje na vreme i na vreme se ne započne sa logopedskim tretmanom, postoje velike šanse da će ova deca imati problem u školi sa čitanjem, pisanjnjem, verbalnom memorijom, auditivnom pažnjom i pamćenjem redosleda reči i slika".

Doktorka Nataša objasnila nam je i šta je to selektivni mutizam, i kako se treba ophoditi prema detetu kod kog je dijagnostikovan i šta preduzeti kako bi se problem rešio. Takođe, saznali smo do kojih problema dolazi kada dete počne da uči strani jezik dok još nije savladalo maternji, kao i kada je pravi trenutak za učenje drugog jezika.

Više o ovim temama poslušajte u videu:

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama