Bitno je da dete uči boje tako što će učiti šta je u prirodi koje boje. Npr. Sunce je žute boje. Nebo je plave boje. Trava je zelene boje. Jagoda je crvene boje. Na taj način dete usvaja pojmove iz neposredne okoline i manje su šanse da će kasnije da greši kada boji crteže.

Neretko se dešava da deca oboje kravu u ljubičasto zato što su videli na televiziji ili omotu čokolade. Isto tako se dešava da oboje travu u crveno jer su videli u crtanom filmu.

Kada dete usvoji boju u svesci nacrtajte pojmove koji su određene boje, a na papiru nacrtajte iste te pojmove, obojite ih i isecite, a zatim detetu dajte zadatak da pojmove stavi na određeno mesto. Takođe, u svesci nacrtajte oblike različitih boja, a na papiru nacrtajte oblike, obojite i isecite, a detetu dajte zadatak da stavi krug na krug koji je iste boje.

U svesci na jednoj strani nacrtajte određene pojmove, a sa druge strane boje. Detetu dajte zadatak da spoji pojam sa odgovarajućom bojom. 

Navede aktivnosti su, pored usvajanja i obnavljanja boja, korisne za usvajanje pojmova isto, za prebrojavanje (ako detetu date zadatak da prebroji oblike određene boje), obnavljanje oblika, bogaćenje rečnika, finu motoriku (ako vam dete pomaže da sečete oblike). 

U galeriji pogledajte primer kako to treba da izgleda:

 

Logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama