Dete pre polaska u školu treba da usvoji sve predloge (na, u, ispred, iza, iznad, pored, ). Na stranici logopedske sveske koju vam predstavljamo, radi se o tome kako da sa detetom na zanimljiv i slikovit način naučite ili obnovite predloge.

Na papiru u boji nacrtajte, potom isecite oblik jabuke, lista ili nekog predmeta po izboru (sat, ključ,...). Detetov zadatak je da određeni pojam stavi na odgovarajuće mesto. Takođe, od papira u boji napravite i mesta na koja će da stavlja oblike. Dok radite sa detetom, postavljajte mu pitanja gde se šta nalazi. 

Stranica logopedske sveske koju smo vam predstavili, pored učenja i obnavljanja predloga, korisna je i za vizuelnu pažnju i percepciju, pokazni gest i finu motoriku (dete prstima uzima pojam napravljen od papira i stavlja na odgovarajuće mesto). 

Dete će lakše da usvaja znanje ako mu je predstavljeno na zanimljiv način. Pravljenjem ovakvih stranica u logopedskim sveskama dete će lakše usvajati i sa radošću dolaziti na logopedske tretmane. 

Logopedsku radionicu i vežbaonicu smo osmislili zbog toga da sve pisane tekstove o razvoju govora, jezika, razumevanju govora, pokaznom gestu, razvoju glasova, bogaćenju rečnika, savladavanju školskih problema, počnete praktično da primenjujete. 

Logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama