Kako se razvijaju emocije kod deteta uzrasta od tri do sedam godina i da li kod mog deteta postoje odstupanja od razvojnih normi? Odgovor na ovo pitanje potražite u socio-emocionalnom kalendaru koji je napravio tim Yumama stručnih saradnika.

Trogodišnjak

- Ostaje na kratko sa nepoznatom osobom.

- Inicira vlastitu igru, učestvuje u grupnoj igri (npr. "Ringe raja"), prihvata igru "ja-ti".

- Oblači delove odeće (cipele, čarape, gaćice), na vreme traži nošu, ne mokri noću, nosi čašu sa vodom bez prosipanja, uživa pomažući odraslima, odgovara na nalog da skupi svoje igračke.

- Kaže kog je pola i svoje godine starosti, koristi fraze učtivosti: molim, hvala, izvini.

- Ima napade besa pri sputavanju.

Odstupanja od razvojnih normi:

Nemotivisana agresivnost ka sebi i drugima. Bezrazložni strahovi ili odsustvo strahova od realnih opasnosti. Potencirani znaci izolacije i rivalstvo. Zamuckivanje, mucanje.

Četvorogodišnjak

- Uspostavljena kontrola mokrenja i defekacije (potrebna mu je pomoć u toaletu). 

- Kooperativna igra sa vršnjacima, prihvata jednostavna pravila igre, kreativno u smišljanju igara.

- Počinje emocionalno povezivanje.

- Samoinicijativno se pozdravlja sa drugima.

- Samostalno se priprema za spavanje, 

- Prva zaljubljivanja, pojava emocija stida, zavisti, ponosa, prvi estetski osećaji.

Odstupanja od razvojnih normi:

Neurotska ispoljavanja: čupkanje kose, sisanje prsta, trljanje delova tela. Nevoljno mokrenje. Nizak nivo tolerancije na frustraciju.

Petogodišnjak

- Kompletno ovladava toaletom.

- Interesovanje za polne organe, moguća masturbacija.

- Može da odloži zadovoljavanje potreba.

- Ima strahove od mraka ili imaginarnih bića.

- Aktivno učestvuje u igri sa vršnjacima (preferira igru sa istim polom), uključuje se u razgovor sa odraslima.

Odstupanja od razvojnih normi:

Nekontrolisano mokrenje ili defekacija; anoreksija i bulimija.

Šestogodišnjak i sedmogodišnjak

- Koristi kompletan pribor za hranjenje, čisti svoje cipele, ide samo u komšiluk, može mu se poveriti manja suma novca.

- Bira omiljenog druga, poštuje pravila igre sa vršnjacima, sposobno za saradnju i zajedničke aktivnosti.

- Pokazuje zaštitničko ponašanje prema mlađoj deci.

- Ima realistične strahove i strahove od imaginarnih bića.

- Prepoznaje svoja osećanja ljubavi i sreće, besa, razočarenja.

Ukoliko osećate potrebu da se posavetujete sa nekim po pitanju razvoja deteta, uvek je bolje da to i učinite. Gledajući ove norme, imate ispred sebe putokaze.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama