Kako se razvijaju emocije kod beba i da li kod mog deteta postoje odstupanja od razvojnih normi? Odgovor na ovo pitanje potražite u socio-emocionalnom kalendaru koji je napravio tim Yumama stručnih saradnika.

0 – 3 meseca

- Osmehuje se.

- Različito plače kada je gladno, kad ga nešto boli i kad mu je neudobno. 

- Prestaje da plače kada mu se približite.

- Ljudski glas i podizanje na ruke ga smiruju, živne kada gleda ljudsko lice.

Odstupanja od razvojnih normi:

Bezrazložno plače promuklim glasom.

4 – 6 meseci

- Glasno se smeje.

- Reaguje na dozivanje majke – traži je pogledom. 

- Razlikuje poznate od nepoznatih ljudi.

- Ljuti se ako mu se oduzme igračka.

- Pozitivno emotivno reaguje na svaki ljudski lik. 

- Smeje se liku u ogledalu.

Odstupanja od razvojnih normi:

Spava i uzima hranu bez reda – često povraća.


Foto: Shutterstock

7 – 9 meseci

- Reaguje na svoje ime.

- Privlači pažnju okoline različitim aktivnostima.

- Oponaša radnju mahanja „pa-pa“.

- Pruža ruke da bi ga podigli.

- Afektivno vezivanje: vezano je za jednu osobu. Plače kada se odvoji od majke.

- Strah od stranih lica: rezervisano ponašanje. 

10 – 12 meseci

- Pije iz šoljice uz pomoć odraslog.

- Taši rukama na poznate pesmice.

- Reaguje na zabranu prekidom započete aktivnosti. 

- Pomaže pri oblačenju, samostalno prinosi hranu ustima.

- Oponaša jednostavne radnje ukućana.

- Pokazuje prstom u željenom pravcu. Daje predmet majci.

- Pokazuje interesovanje za decu i odrasle.

Odstupanja od razvojnih normi:

Ne uspostavlja kontakt oči u oči. Produžena stanja iritiranosti i afektivno zacenjivanje. Ne odgovara na emotivne podražaje iz okoline.

Ukoliko primetite neka od odstupanja koja smo naveli, preporučujemo da se posavetujete sa psihologom koji će izvršiti procenu i predložiti eventualne dalje korake. 

Osluškujmo dečiji razvoj pažljivo!

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama