Kalendar psihomotorike  nastao sa idejom da lakše pratite psihomotorni razvoj vašeg deteta, kako biste znali da li i kada bi trebalo posetiti stručnjaka. 

12-18 meseci

- Samo hoda.

- Puže četvoronoške uz stepenice.

- Više koristi jednu ruku, precizno hvata i stavlja sitne predmete u veće predmete/posudu/bočicu, gradi kulu od 2-3 kocke (krajem osamnaestog meseca od 5 kocaka).

- Prepoznaje likove i predmete na slici (pas, krava, lopta), na zahtev pokazuje predmete iz neposredne okoline, ume da pokaže na sebi delove tela (oko, glava, nos).

- Donosi predmete da ih pokaže drugima, oponaša jednostavne aktivnosti ukućana, ponavlja aktivnost na koju poznata lica reaguju pozitvno, gura stvari koje ne želi i odmahuje glavom ili se odmiče. 

Odstupanja od razvojnih normi:

Ako dete ne pokazuje predmete iz neposredne okoline, ne pokazuje delove tela, ne imitira jednostavne aktivnosti ukućana. 

Foto: Shutterstock

18 meseci do 2 godine

- Baca predmete u neodređenom smeru.

- Vadi sitne predmete iz većeg, gradi kulu od 6 kocaka.

- Savija papir na pola, crta krive linije.

- Ispravlja sliku okrenutu naopako, samostalno lista slikovnicu (stranicu po stranicu).

- Savladava jednostavne prepeke, služi se pomagalima u rešavanju problema, na nalog izdavaja određeni predmet iz gomile, pridružuje iste oblike ili boje (dva oblika ili dve boje) u odgovarajući skup.

Odstupanje od razvojnih normi:

Ako ne baca predmete, ne savija papir na pola, ne želi da crta po papiru, ne pridružuje boje ili oblike.

Ukoliko primetite neka od navedenih odstupanja, predlažemo vam da odvedete kod stručnjaka (reedukatora psihomotorike) koji će da proceni psihomotorni status vašeg deteta i predložiti adekvatnu stimulaciju.

Logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama