Kalendar psihomotorike  nastao sa idejom da lakše pratite psihomotorni razvoj vašeg deteta, kako biste znali da li i kada bi trebalo posetiti stručnjaka. 

0 – 4 meseca

- Ležeći na stomaku diže glavu i miče se kao da puzi. Podupire se podlakticama ležeći na stomaku. Drži glavu uspravno i čvrsto. 

- Čvrsto drži zvečku i nehotice njome trese.

- Pogledom prati predmet koji se pomera u stranu, okreće glavu prateći kretanje predmeta, igra se rukama, hvata predmet na dodir.

- Reaguje na zvuk zadržavanjem pogleda ili pokretom, okreće glavu ka izvoru zvuka, očima prati osobu koja se kreće, zaustavlja pogled na majčinim očima.

Odstupanja od razvojnih normi:

Ako primetite da dete ne reaguje (ne okreće glavu) na zvukove iz okoline, ne hvata predmete kada ih oseti pod rukom, ne igra se rukama.


Foto: Shutterstock

– 8 meseci

- Hvata predmete celom šakom, razgleda i trese predmet stavljen u ruku, stavlja igračku u usta, prebacuje igračku iz ruke u ruku, pruženu igračku hvata obema rukama.

- Pogledom prati kružno kretanje predmeta, primećuje manje predmete na stolu, pokazuje zainteresovanost za okolinu pogledom, pokušava da uzme i treći predmet dok u obe u ruke drži po jedan.

- Sve stavlja u usta, pomoću predmeta proizvodi zvukove.

- Uzima zvečku na dohvat ruke. 

- Podiže se sve do sedećeg položaja ako se vuče za podlaktice.

Odstupanja od razvojnih normi:

Ako dete ne hvata predmet celom rukom, ne stavlja predmet u usta, ne drži zvečku.


Foto: Shutterstock

– 12 meseci

- Horizontalno pomera predmet napred/nazad, ispituje kažiprstom detalje predmeta, ubacuje sitne predmete u veće.

- Sedi samo i oslobađa se pelene ako mu se stavi na glavu.

- Uspravlja se samo. Stoji bez potpore.

- Počinje da žvrlja olovkom.

- Palcem i kažiprstom hvata sitnije predmete.

Odstupanja od razvojnih normi:

Ako dete ne sedi samo, ne može da se uspravi samo, ne ubacuje sitne predmete u veće. 

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama