Da li se govor mog deteta pravilno razvija i da li ono dobro čuje?

Proverite govorno-jezički razvoj deta pomoću kalendara koji je napravio naš logopedski tim. Ako govorne aktivnosti izostaju, OBAVEZNO proverite sluh vašeg deteta i odvedete ga kod logopeda koji će proceniti govorno-jezički status deteta i u skladu sa tim predložiti adekvatan tretman. 

12 – 18 meseci

- Dobri pokreti usana, jezika i mekog nepca.

- Prepoznaje likove i predmete na slici (pas, krava, lopta), na zahtev pokazuje predmete  iz neposredne okoline, ume da pokaže na sebi delove tela (oko, glava, nos).

- Aktivno koristi oko 6-20 reči (uglavnom imenice), intonacija brbljanja je slična intonaciji rečenice, upotrebljava frazu od dve reči (Mama mleko, daj to) ili kombinaciju reči i gesta.

- Spontano imenuje poznate predmete. 

Odstupanja od razvojnih normi:

Dete ne može imenovati ni jedan predmet na zahtev, ne razume da poznate stvari i osobe imaju imena, ne koristi rečenicu od jedne reči ili reč i gest. Ne upotrebljava frazu od dve reči tipa "Mama, lopta". 


Foto: Shutterstock

18 – 24 meseca

- Izvršava nalog od dve radnje.

- Koristi imenice, glagole i prideve, zna nekoliko jednostavnih fraza i rečenica od tri reči.

- Izgovara sve vokale i neke konsonante (p, b, t, d, m, n, j, v, k, g).

- Zna da imenuje predmete i da traži šta želi, na zahtev ume da oponaša pojedine životinje (onomatopeja). 

- Izgovara svoje ime na zahtev.

- Prepoznaje 8-12 slika koje mu se imenuju.

- Upotrebljava 250-300 reči. 

- Adekvatno odgovara na pitanja sa „DA“ ili „NE“, razume i odgovara na jednostavna pitanja.

- Komentariše dok crta.

- Upoređuje dva slična predmeta ili jednostavne slike. 

- Ume da pokaže nečije oko, nos, ruku,...

Odstupanja od razvojnih normi:

Ako dete ne odgovara kako se zove, ne zna da imenuje predmete kao što su lopta, lutka, ne pokazuje na zahtev "Pokaži auto!".

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama