Lodopedski kalendar je nastao sa idejom da lakše pratite govorno-jezički razvoj vašeg deteta, kako biste znali da li  i kada treba da posetite logopeda. 

0 – 4 meseca

- Reaguje na iznenadne zvukove i šumove. 

- Dobro otvara i zatvara usta i dobro guta.

- Povezuje tri različita vokala (eau...).

- Raspoloženje izražava glasanjem, smejanjem ili plakanjem, igra se vokalnim organima  (guče smenjujući samoglasnike i suglasnike).

- Oko 3. meseca se javlja prvo udvostručivanje slogova („ba“, „ga“), preteča bezvučnih ploziva P,T.

Odstupanja od razvojnih normi:

Ako se vaše dete ne glasa, ne guče, ne počinje da udvaja slogove, ne reaguje na iznenadne zvuke i šumove.


Foto: Shutterstock

4 – 8 meseci

- Okreće se prema onome ko govori. 

- Povezuje vokale u slogove. 

- Na govor majke odgovara gukanjem i klicanjem.

- Vokalizuje dva glasa ili više njih, počinje spontano da brblja, povezuje vokale u slogove (PA, BA, APA, DA, TA, GA).

- Javlja se modulacija glasa po jačini, visini i dužini.

- Plače uz izgovaranje glasa M (m...m...m).

Odstupanja od razvojnih normi:

Dete na govor majke ne odgovara, ne prepoznaje glasove ukućana, ne reaguje na poziv po imenu, lavež psa, zvonjavu, ne vokalizuje bar dva glasa, ne modulira glas tonovima kao da peva. Ne okreće glavu u pravcu zvuka, ne razume značenje različitih zvukova, ne izgovara više slogova uz promenu jačine i visine tona. Ukoliko se u ovom periodu ne javi pokret glave u pravcu zvuka ili nema brbljanja sluh i govor Vašeg deteta se verovatno ne razvijaju adekvatno


Foto: Shutterstock

8 – 12 meseci

- Razume nekoliko reči, sluša i oponaša zvukove iz okoline, ima više reči sa spajanjem istih slogova (baba, mama, tata) što dovodi i do prve smislene reči, pokušava da izgovori nove reči spontano i uz podsticaj.

- Tapše rukama na poznate pesmice, odgovara gestom na pitalice "Gde zeka pije vodu?" i "Gde je pametna glava?", reaguje na zabranu prekidom aktivnosti, samostalno prinosi hranu ustima, oponaša jednostavne radnje ukućana (plazi jezik, kašlje, žmuri), pokazuje prstom, javlja se interesovanje za decu i odrasle.

- Razume gestove i jednostavne naloge: "daj," "dođi", "nemoj".

- Posmatra i dodiruje svoj lik u ogledalu.

- Reaguje na svoje ime.

Odstupanja od razvojnih normi:

Dete ne sluša pažljivo i ne pokušava da imitira zvuke i onomatopeje, ne razume ili ne zna ni jednu reč, ne reguje na nalog, ne okreće se ka osobi koja ga zove, ne izvršava jednostavne naloge tipa "Dođi!", "Nemoj!". Ne uspostavlja kontakt oči u oči. 

Logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru „Čabarkapa“ koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama