Početak u razvoju govora se oslikava pojavom vokalne igre iako komunikacija počinje mnogo ranije.  Pod vokalnom igrom se podrazumevaju faze gukanja, brbljanja i vokalizacije. Imitacijom deca uspevaju da ponove veliki broj glasova, a kasnije to spajanjem suglasnika i vokala (slogovi) postaju reči sa značenjem. Neka vaše dete što više osluškuje vaš glas i sluša intonaciju. Na početku su to obično upitne rečenice jer izgleda kao da od deteta želimo da dobijemo neki odgovor. Postepeno produžavamo detetu usmernu pažnju na jednom sadržaju  kroz raznovrsne materijale i različite vrste iskustva. Igrajte se sa detetom tako što ćete izgovarati vokale (vidljivi i zvučni glasovi koje možemo da pevamo). Kada izgovaramo vokal A široko otvorimo usta i menjamo tempo govora. Kod vokala I i E, razvucite usne u osmeh. Kod vokala U i O skupite usne kao da želite da pošaljete poljubac. Na početku povežite pokret i pevanje vokala, tako će dete brže da usvoji vokal zbog toga što neće biti skoncentrisano samo na izgovor već će to shvatiti kao igru. Evo primera: možete da raširite detetove ruke i da imitirate let aviona uz pevanje vokala A. Da skupite usne kao da želite da pošaljete poljubac, a prst da stavite ispred usana uz pevanje vokala U. Šaljite poljupce, pućite usne, pravite grimase, proizvodite različite melodije... Važno je da dete na ovo reaguje osmehom, glasanjem i vremenom će uspeti i da ponovi. 

Korisne igre za mališane: Vežbe za auditivnu percepciju

Oponašajte različite životinje i predmete kako pokretom tako i glasom (slogovima). Mnogi roditelji ne shvataju zašto je bitno da dete zna da oponaša glasove životinja i zvukove različitih predmeta. Zapravo je to jedna od osnova za pravilno razvijanje govora. Koristite sličice, plastične igračke životinja ili drvene umetaljke. Imitirajte kako se glasa neka životinja, npr. pas laje "av-av". Mačka mjauče "mau-mau". Zeka skače "opa-opa". Pored navedenog menjajte tempo i melodiju govora. Kroz upotrebu rečenica sa različitom intonacijom dete polako stiče svest da postoje upitne, uzvične i obaveštajne rečenice. Pravite kombinaciju kratkih reči prilikom konstukcije rečenice, podstičite dete na razumevanje zahteva i naloga. 

Ne dozvolite da vaše dete provodi dosta vremena ispred TV-a jer tako ostvaruje jednosmernu komunikaciju. Uključujte dete u vaše dnevne aktivnosti, što više pričajte sa njima, koristite pravilne rečenice, budite aktivni učesnik u njegovoj igri. Dok razgovarate sa detetom gledajte ga pravo u oči i imajte stpljenja da ga saslušate. Budite pravilan govorni model vašem detetu i motivišite ga. Ukoliko i pored vaše stimulacije dete ipak ne progovara obratite se stručnjacima (logopedu i reedukatoru psihomotorike) koji će vam pružiti adekvatnu pomoć.

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama