Razvoj govora kod beba počinje odmah nakon njihovog rođenja. Pod govorom se podrazumeva ne samo vebalna komunikacija nego i razumevanje govora. Pre verbalne produkcije razvija se razumevanje. Beba na početku reaguje na zvuke radovanjem i prepoznavanjem majčinog glasa. Pojavi govora prethodi ne samo razumevanje govora nego i razvoj psihomotorike, kao što su prohodavanje i razvoj drugih motornih spretnosti deteta. 

Da bi se komunikacija i jezik razvili neophodna je želja za interakcijom. Podstičite dete da vas imitira i traži vaš pogled. Izaberite sadržaje gde dete uspeva da zadrži pažnju, preusmeravajte pažnju sa jednog sadžaja na drugi tako da detetu bude zanimljivo. Pokazujete detetu prstom na neki predmet i tražite od njega da i on to radi. Radnje i gestove uvek propratite govorom. Sve dok deca ne progovore neophodno je da se koriste gestovima. Primena gestova treba da bude što raznovrsnija jer predstavlja podsticaj za razvoj govora. I upravo ta upotreba gestova uz govor dodatno obogaćuje komunikaciju deteta i roditelja.


Sposobnost deteta da komunicira gestom u ovom ranom periodu povezana je s ranim razvojem govora, jer ranije počinju da komuniciraju sa okolinom (pre pojave govora) pa će i kasnije imati širi vokabular. Upotreba gestova omogućava bebi da bude aktivni učesnik u komunikaciji, da s vama deli svoje interese, potrebe.  

Šta je pokazni gest i zašto je važan za razumevanje i govor kod dece?

Prva godina života deteta je  najosetljiviji period razvoja govora jer je tada intezivan. Dete već u tom periodu opaža i upija sve podražaje oko sebe pa na taj način ih usvaja i oblikuje u svoje vlastite obrasce ponašanja i komunikacije. Okolina je ta koja pokazuje na koji način će dete razvijati govorno-jezičke sposobnosti. U najranijem periodu su to roditelji i ljudi iz najbliže okoline.