Dominantna lateralizovanost se javlja sazrevanjem mozga. Predstavlja preduslov da bi dete moglo da ovlada složenim psihomotornim aktivnostima kao što su: govor, orijentacija u prostoru i vremenu, pamćenje, učenje, čitanje, pisanje. Dete bi trebalo do četvrte godine da koristi pretežno jednu ruku (desnu ili levu) u preciznim aktivnostima poput: hvatanja, nizanja, držanja kašike ili olovke. Ako dete može to da uradi znači da se proces sazrevanja dominantne hemisfere odvija adekvatno za uzrast.

Treba obratiti pažnju na levoruku decu koja se ne smeju prevežbavati ili usmeravati na desnu ruku jer se time narušava prirodan tok sazrevanja. Od četvrte do desete godine ne treba prevežbavati dete nego ga samo  usmeravati. 

Pre nego što predložimo pogodne vežbe, savetujemo vam da pružite detetu (od druge do četvrte godine) što više manipulativnog iskustva i aktivnosti u kojima dete koristi jednu ruku ili nogu (npr. ređanje kocaka, ubacivanje predmeta u odgovarajuće mesto, nizanje oblika, šutiranje lopte, bacanje i hvatanje...).

Opredeljenost za desnu ili levu ruku ima svoj prirodni razvojni tok. Vaša uloga je da posmatrate kako se on odvija kod deteta. Nemojte ga menjati, već usmeravajte i podstičite pružajući detetu različita senzorna i manipulativna iskustva. Ukoliko primetite da postoji neko odstupanje posavetujte se sa timom stručnjaka (logoped, psiholog i reedukator psihomotorike).

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama