Kada dete teško razume zadata uputstva u školi, pomeša korake u zadacima iz matematike, a događaji iz priče zamene mesta na vremenskoj liniji dok dete prepričava, roditelji će pre pomisliti da govorimo o lenjosti deteta da usmeri pažnju ili nerazumevanju zadataka, nego o teškoćama u uspostavljanju redosleda.

Zapravo, redosledi često bivaju nešto što zaboravimo da sa decom uvežbavamo jer nam se čini „prirodnim“ da će to usvojiti. Međutim, postoje brojne aktivnosti kojima se radi na uvežbavanju redosleda sa kojima treba početi još pre polaska u školu i javljanja pojmova "uvoda", "razrade" i "zaključka" ili složenih matematičkih zadataka koji uključuju više operacija. 

Pamćenje i praćenje redosleda i orijentisanje u različitim nizovima (šta je pre a šta je posle) važne su sposobnosti koje dete treba da usvoji pred polazak u školu.

Predlažemo vam par vežbi za rad na redosledima koje verujemo da će deci biti zanimljive:

Dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Dr Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Dvadeset godina rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Trenutno radi u Logopedsko-edukativnom centru "Čabarkapa" koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da,  zahvaljujući  multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu.

Kontakt: office@logoped-drcabarkapa.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama