Fiziološka žutica se uočava u prvim danima života, najčešće posle drugog dana, a kod nedonoščadi nešto kasnije (do četrnaestog dana).

Šta je, zapravo, fiziološka žutica?

Novorođenče sa fiziološkom žuticom je po svim parametrima jedno zdravo i napredno dete. Radi se zapravo o žutoj prebojenosti bebine kože i sluzokože. Za ovakvu pojavu je zadužen bilirubin, žuto-zeleno jedinjenje koje nastaje razgradnjom hemoglobina iz naših crvenih krvih zrnaca. On se u jetri preradi i izluči u žuč, zatim se žuč luči u početni deo tankog creva, pa se stolicom eliminiše.

Vrednosti bilirubina kod fiziološke žutice u ovom uzrastu su i do 10 puta veće nego kod odraslih. To se dešava zato što se bebini eritrociti više raspadaju i oslobađaju bilirubin. Takođe, u ovom uzrastu jetra je nezrela i ne može da preradi povećane količine bilirubina.

Kod nekih beba žutica može proći i neopaženo, jer je porast bilirubina nedovoljan da bi koža bebe požutela.

Poseban entitet predstavlja žutica dece na ishrani majčinim mlekom. Javlja se krajem druge nedelje života kod inače sasvim zdravog i naprednog deteta. Uzrok je prisustvo nekih inhibitornih supstanci, zbog kojih se povećava enterohepatična cirkulacija bilirubina. Terepija je prekid podoja u toku 48-72 sata (majka se za to vreme izmuza), tada bilirubin pada za 30 odsto, što, zapravo, potvrđuje ovu dijagnozu. Potom se nastavlja prirodna ishrana podojem.

Svakako najvažnije je blagovremeno diferenciranje fiziološke žutice i žutice zbog prirodne ishrane, koje su benigne, od ostalih patoloških žutica

Kada se javlja patološka žutica kod novorođenčeta?

Na patološku žuticu uvek treba pomisliti ako se javi tokom prvog dana života ili traje duže od četrnaest dana, i onda ako je ukupan bilirubin veći od dozvoljenog. Faktori rizika za pojavu patoloških žutica su najčešće i nepodudaranje Rh i ABO sistema krvnih grupa (nepodudaranje krvih grupa majke i bebe), mala porođajna težina, preterminsko novorođenče, perinatalna asfiksija, infekcije, sepsa, porođajni naduv (kefalhematom). Ređe, uzroci patoloških žutica mogu biti atrezija žučnih puteva, hipotireoza i slično. Na sreću, vrlo retko postoje i patološki oblici žutice sa kasnijim početkom.

Svako ovako stanje zahteva hospitalizaciju i kliničko praćenje. Ovakva novorođenčad mogu imati i prateće bolesti (mali rast, neobična fizionomija, uvećani organi, odstupanja u krvnoj slici). 

Kako se leči fiziološka žutica?

Granični slučajevi ne zahtevaju posebnu terapiju. Potrebno je samo češće hraniti bebu kako bi se hrana dobro svarila, te omogućilo pražnjenje creva i izlučivanje bilirubina iz organizma. Vrlo često, već u toku boravka u porodilištu, hiperbilirubinemije se leče foto-terapijom, boravkom bebe u inkubatoru i UV-lampom. Tako se bilirubin lakše rastvara u vodi i bolje se luči. Najteži oblici, rezistentni na bilo kakvu terapiju, leče se eksangvinotransfuzijom (predstavlja zamenu krvi bebe krvlju dobrovoljnog davaoca).

Zašto je povećan bilirubin potrebno lečiti?

Ovakav bilirubin može proći kroz jednu specifičnu membranu, tj. krvno-moždanu barijeru i nakupiti se u određenim delovima mozga. Na takvim mestima može dovesti do oštećenja možda strukture i bolesti koja se zove kernikterus (na sreću, retko se u praksi javlja). 

Dr Biljana Kostić, pedijatar

Dr Biljana Kostić, specijalista pedijatrije, sa radnim iskustvom od 16 godina, vlasnik i direktor specijalističke pedijatrijske ordinacije Afeja pediatric iz Beograda, Miloja Pavlovića 5 (Banjica). Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom, potkrepljeno pravovremenom dijagnostikom i terapijom su osnov za zdravlje deteta u svakom trenutku.

Profesionalna iskustva:
- Autor nekoliko emisija edukativnog tipa o pravilnom rastu i razvoju dece;
- Autor kongresnog rada na Prvom kongresu racionalne terapije u medicini na temu "Zloupotreba antipiretika";
- Dugogodišnje iskustvo u humanitarnom radu dece sa cerebralnom paralizom i posebnim potrebama;
- Višestruki predavač u više radionica iz oblasti pedijatrije;
- Uključena u projekat zdravstvenog turizma u Srbiji;
- Rad na formiranju centra za preventivnu medicine;
- Savetovališni rad u oblasti roditeljstva;
- Rad sa novorođenčetom, odojčetom, malim detetom, detetom predškolskog i školskog uzrasta.
- Saradnja sa dečijim sportskim klubovima, vrtićima i školama.
Kontakt: drbiljanakostic@afejapediatric.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama