Sistematski pregled dece, a naročito oni u prvoj godini života, predstavljaju osnov za njihov pravilan rast i razvoj i zdravo odrastanje. U okviru sistematskog pregleda beba, najpre sa šest meseci, a zatim i sa godinu dana, neophodan je prvi pregled stomatologa. Mnoge su nedoumice oko upotrebe fluorida kod dece, te je tekst realizovan na osnovu protokola, a u saradnji sa dr Natašom Pejćić, sa Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Razvoj i mineralizacija zuba počinje još dok je beba u maminom stomaku. Veliki je izazov i zadatak za stomatologa, ali i za roditelje, da detetu obezbede adekvatnu negu i uslove da bi se zubi, i mlečni i stalni, pravilno razvili i formirali. Radi sprečavanja razvoja oboljenja usta i zuba je veoma važno primeniti adekvatne preventivne mere. Od svih preventivnih metoda sprečavanja karijesa, najznačajnije mesto zauzima primena fluorida.

Kako fluoridi deluju na zube?   

Fluoridi imaju karijes preventivni efekat. Oni to svoje dejstvo ispoljavaju na površini zuba, gde doprinose obnavljanju zubnog tkiva.

Načini primene fluorida

Fluoridi se mogu primeniti lokalno (na površini zuba) ili sistemski (kroz organizam).

Najčešća lokalna primena je upotreba pasti za zube sa fluoridima, koja je danas uobičajna stvar. Veliku ulogu u zaštiti zuba imaju i rastvori za ispiranje zuba sa fluoridima.

Takođe stomatolozi u ordinacijama primenjuju profilaktičke paste, rastvore, gelove za premazivanje zuba sa visokom koncentracijom fluorida.

Sistemski se fluoridi mogu primeniti kroz fluorisanje vode za piće, mleka, soli, davanje tableta sa fluloridima.

Tablete sa fluoridima predstavljaju visoko efikasnu i opravdanu metodu, koja dovodi do značajne redukcije karijesa.

Kada početi sa davanjem  tabletica fluorida deci?

U skladu sa najnovijim preporukama Svetske zdravstvene organizacije tabletice fluorida se NE daju trudnicama. Sa njihovom primenom treba početi od druge godine, kod dece koja su pod visokim rizikom za nastanak karijesa. Stepen karijes rizika utvrđuje stomatolog kliničkim pregledom.

Po novijim protokolima preporučene doze fluorida kod dece su:

Kod dece od 2. do 6. godine preporučuje se 0,25 mgF dnevno

Kod dece od 7.do 18 godine preporučuje se 0,50 mgF dnevno.

*Preporučene doze se daju pod predpostavkom da se u vodi za piće nalazi manje od 0,3 mg F/L.

Generalno vode za piće u Srbiji su siromašne fluorom i sadrže koncentraciju fluorida manju od 0,3 mg F/L. Međutim postoje mesta gde su prirodne koncentacije fluorida više (Sombor, Prokuplje, Aranđelovac, Vranjska banja, Novi Pazar). U područjima gde je koncentracija fluora optimalna ili viša, ne preporučuje se davanje tableta fuorida. U novije vreme sve više se koristi flaširana voda za piće, najveći broj njih sadrži optimalnu koncentraciju fluorida i mogu imati ulogu u sprečavanju razvoja karijesa.

Da li su fluoridi sigurni i bezbedni po zdravlje?

Fluoridi su veoma rasprostranjeni u prirodi. Nalazi se u vodi za piće, hrani, vazduhu, zemljinoj kori, biljkama, ljudskom i životinjskom organizmu.

Ipak pored toga što su široko rasprostranjeni i imaju važan značaj u borbi protiv karijesa, veoma često se postavlja pitanje sigurnosti i bezbednosti primene fluorida.

Još je Paracelzijus rekao: "Sve stvari su otrovne i ništa nije bez otrova; samo je doza ono što čini da neka stvar nije otrov".  Teško da se može dokazati da postoji potpuna neškodljivost bilo koje supstance. Najvažnije je utvrditi korist i štetu od primene neke supstance, a čak i za život neophodne materije su štetne u većim količinama. Tako je i sa flouridima, njihovo prekomerno unošenje ili nepravilna primena može izazvati fluorozu zuba, skelentu flurozu, kao i smetnje u digestivnom i urinarnom sistemu.

Da bi se izbegao bilo kakav rizik od primene fluorida važno je pridržavati se propisanih koncentracija.

Dr Nataša Pejčić je doktor stomatologije, pred odbranom doktorske disertacije iz oblasti dečije i preventivne stomatologije. Autor brojnih naučnih i stručnih radova, objavljenih u vodećim naučnim časopisima, kao i radova prezentovanim na domaćim i međunarodnim kongresima.

 

Dr Biljana Kostić, pedijatar

Dr Biljana Kostić, specijalista pedijatrije, sa radnim iskustvom od 16 godina, vlasnik i direktor specijalističke pedijatrijske ordinacije Afeja pediatric iz Beograda, Miloja Pavlovića 5 (Banjica). Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom, potkrepljeno pravovremenom dijagnostikom i terapijom su osnov za zdravlje deteta u svakom trenutku.

Profesionalna iskustva:
- Autor nekoliko emisija edukativnog tipa o pravilnom rastu i razvoju dece;
- Autor kongresnog rada na Prvom kongresu racionalne terapije u medicini na temu "Zloupotreba antipiretika";
- Dugogodišnje iskustvo u humanitarnom radu dece sa cerebralnom paralizom i posebnim potrebama;
- Višestruki predavač u više radionica iz oblasti pedijatrije;
- Uključena u projekat zdravstvenog turizma u Srbiji;
- Rad na formiranju centra za preventivnu medicine;
- Savetovališni rad u oblasti roditeljstva;
- Rad sa novorođenčetom, odojčetom, malim detetom, detetom predškolskog i školskog uzrasta.
- Saradnja sa dečijim sportskim klubovima, vrtićima i školama.
Kontakt: drbiljanakostic@afejapediatric.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama