Hašimotov tiroiditis je bolest štitne žlezde koja se javlja u dečjem i adolescentnom dobu. Ova autoimuna bolest (organizam deluje protiv sopstvenog tkiva), koja je u vezi sa hipertireozom, se pet puta češće javlja kod devojčica, a često je genetski povezana.

Simptomi

Bolest je u početku vrlo neprepoznatljiva, deca se žale na ubrzano lupanje srca, na malaksalost, umor, drhtavicu, a primetan je i gubitak telesne težine. 

Nekad se već prilikom prvog pregleda može uočiti uvećana štitna žlezda koja je tvrda. Takođe, može postojati osećaj subjektivnog pritiska, gušenja, otežanog gutanja. 

Dijagnoza

Hormonske analize daju karkterističan nalaz: povećani TSH, niži T4, ali najadekvatniji pokazatelj je porast tiroidnih auto antitela. Dijagnostika se može dopuniti i dinamskom scintigrafijom.

Lečenje

Terapija se sprovodi hormonima štitne žlezde.

Dr Biljana Kostić, pedijatar

Dr Biljana Kostić, specijalista pedijatrije, sa radnim iskustvom od 16 godina, vlasnik i direktor specijalističke pedijatrijske ordinacije Afeja pediatric iz Beograda, Miloja Pavlovića 5 (Banjica). Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom, potkrepljeno pravovremenom dijagnostikom i terapijom su osnov za zdravlje deteta u svakom trenutku.

Profesionalna iskustva:
- Autor nekoliko emisija edukativnog tipa o pravilnom rastu i razvoju dece;
- Autor kongresnog rada na Prvom kongresu racionalne terapije u medicini na temu "Zloupotreba antipiretika";
- Dugogodišnje iskustvo u humanitarnom radu dece sa cerebralnom paralizom i posebnim potrebama;
- Višestruki predavač u više radionica iz oblasti pedijatrije;
- Uključena u projekat zdravstvenog turizma u Srbiji;
- Rad na formiranju centra za preventivnu medicine;
- Savetovališni rad u oblasti roditeljstva;
- Rad sa novorođenčetom, odojčetom, malim detetom, detetom predškolskog i školskog uzrasta.
- Saradnja sa dečijim sportskim klubovima, vrtićima i školama.
Kontakt: drbiljanakostic@afejapediatric.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama