Odmah nakon rođenja beba se prihvata i stavlja u sterilan ubrus. Laganim pritiscima briše se njena koža i čiste disajni putevi, a zatim preseca pupčana vrpca (iznad mesta podvezivanja). Pupčani patrljak se prekriva sterilnom gazom. Odmah potom, dete se stavlja na majčine grudi, što je za majku, ali i bebu od neprocenjivog značaja!

Sledi merenje telesne mase i dužine bebe. Oko ručnog zgloba novorođenčetu se stavlja identifikaciona traka sa imenom i prezimenom majke, njenim bolničkim brojem, polom deteta, datumom i vremenom njegovog rođenja.                                                                                    

Procena Apgar skora 

Pomoću Apgar skora lekar procenjuje stepen vitalnosti bebe:

- određuje se srčana frekvencija (broj otkucaja srca);
- respiratorni pokreti (kakvo je disanje - da li beba diše usporeno ili pak snažno);
- tonus mišića (da li je beba aktivna, kakvi su njeni pokreti);
- boja kože (da li je bebina koža bleda, modra, ružičasta).

Prvi minuti mogu da odrede kvalitet budućeg života deteta i njegovu sudbinu. Apgar skor se određuje u prvom i petom minutu života. Zdravo, krepko novorođenče dobija ocenu devet ili deset. Kada postoji neki problem ocena je niža.

Kada je dete odmah po rođenju u teškoj depresiji (životno ugroženo) mora da bude reanimirano i pre procene skora u prvom minutu. Apgar skor koji je manji od tri ukazuje na životnu ugorženost deteta.

Prilagođavanje deteta na novu sredinu

Po stabilizaciji vitalnih funkcija novorođenče se prevodi u odgovarajući prostor i prilagođava na uslove života van maminog stomaka.

Tada se vrši sledeća procena:
- da li dete normalno diše (da li se uvlače meka tkiva), da li je njegova koža dobre boje;
- da li postoje eventualni znaci porođajne traume (nagnječenje, prelom, iščašenje);
- da li postoje potencijalni urođeni defekti;
- vrši se preliminarni klinički pregled kukova (da bi se videlo da li beba možda ima iščašenja);
- procenjuje se gestacijsko doba (na osnovu poslednje menstruacije majke i kliničkog pregleda deteta);

Priprema bebe za izlazak iz porodilišta

Pre nego što se bebe otpusti iz porodilišta, veoma je važno da osnovni uslovi budu ispunjeni.

Za bebu je posebno značajno:
- da se majci pravilno razvije laktacija (da ima dovoljno mleka);
- da dete doji "kad zatraži";
- da dete boravi u prostoriji optimalne temperature;
- da se pravilno neguju konjuktive (sluznice bebinog oka);
- davanje K vitamina radi prevencije zavisnog krvarenja;
- uzimanje uzoraka ("skrining" na hipotireozu i fenilketonuriju);
- primena BCG vakcine i vakcine protiv hepatitisa.

Tako pripremljeno i zaštićeno dete, okruženo majčinom ljubavlju, spremno je da krene u spoljni svet.

Dr Biljana Kostić, pedijatar

Dr Biljana Kostić, specijalista pedijatrije, sa radnim iskustvom od 16 godina, vlasnik i direktor specijalističke pedijatrijske ordinacije Afeja pediatric iz Beograda, Miloja Pavlovića 5 (Banjica). Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom, potkrepljeno pravovremenom dijagnostikom i terapijom su osnov za zdravlje deteta u svakom trenutku.

Profesionalna iskustva:
- Autor nekoliko emisija edukativnog tipa o pravilnom rastu i razvoju dece;
- Autor kongresnog rada na Prvom kongresu racionalne terapije u medicini na temu "Zloupotreba antipiretika";
- Dugogodišnje iskustvo u humanitarnom radu dece sa cerebralnom paralizom i posebnim potrebama;
- Višestruki predavač u više radionica iz oblasti pedijatrije;
- Uključena u projekat zdravstvenog turizma u Srbiji;
- Rad na formiranju centra za preventivnu medicine;
- Savetovališni rad u oblasti roditeljstva;
- Rad sa novorođenčetom, odojčetom, malim detetom, detetom predškolskog i školskog uzrasta.
- Saradnja sa dečijim sportskim klubovima, vrtićima i školama.
Kontakt: drbiljanakostic@afejapediatric.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama