Pred novogodišnje i božićne praznike, kada nam se u vene usele uspavani damari, vazduh zamiriše na pečeno kestenje i ulice dobiju svoje svečano svetleće ruho, zajedno sa magijom praznika, na žalost nam stižu i nemiri koje veselje donosi. 

Ko može da ostane imun na nemile slike izmučenih životinja usled korišćenja petardi i povređene i nažalost često osakaćene građane, uz obrazloženje da se nisu nadali ili su se zaneli zbog praznične euforije. 

Da bi ove godine bar malo smanjili broj povreda i količinu nepotrebnog bola, vreme je da vas na vreme upozorim. 

Zakonom o javnom redu i miru Republike Srbije u članu 17. kao prekršaj je navedeno PALJENJE PIROTEHNIČKIH PRPIZVODA ILI PUCANJE. 

Ko paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana, biće kažnjen novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova.

Ko pucanjem iz vatrenog ili drugog oružja ili imitacije oružja narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana, biće kažnjen novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Ko prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica biće kažnjem kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Takođe, bitno je navesti da je Zakon o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova definisao da se pod pirotehničkim proizvodima smatraju sredstva koja se upotrebljavaju za vatromete, protivgradne rakete i druge rakete koje se koriste u naučne, privredne i druge svrhe, kao i predmeti koji sadrže eksplozivne sastojke, prskave sastojke sa dejstvom eksploziva ili druge sastojke, koji služe za postizanje efekata razaranja, vatre, svetlosti, pucanja ili dima.

Dragi čitaoci, ovo znači da tu spadaju i petarde. 

Neophodno je navesti da se  proizvodnjom i prometom eksplozivnih materija (pored ostalih ovde spadaju i pirotehnička sredstva) mogu baviti privredni subjekti  koje su registrovani za vršenje te delatnost koje od republičkog organa nadležnog za unutrašnje poslove odnosno nadležnog pokrajinskog organa uprave dobiju odobrenje za vršenje ove delatnosti. 

Da ne bi bilo zabune, potrebno je razjasniti da javni red i mir - jeste usklađeno stanje međusobnih odnosa građana nastalo njihovim ponašanjem na javnom mestu i delovanjem organa i organizacija u javnom životu radi obezbeđenja jednakih uslova za ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda građana zajemčenih Ustavom, dok je javno mesto prostor dostupan neodređenom broju lica čiji identitet nije unapred određen, pod istim uslovima ili bez posebnih uslova. 

Na samom kraju želela bih da se zahvalim članovima Policijske stanice Savski venac koji su koji su bili izuzetno prijatni i doprineli nastanku ovog stručnog teksta. 

Verujem da ćete ove godine odgovorno pristupiti slavlju i da 1. januara 2020. nećemo biti u prilici da gledamo ruke bez prstiju i ljubimce bez repova i ušiju i ekstremiteta.

Jer da ne zaboravimo, prekršaji protiv javnog reda i mira - jesu protivpravna dela kojima se na javnom mestu ugrožava ili narušava javni red i mir, stvara uznemirenje ili ugrožava sigurnost građana, ometa kretanje građana na javnim mestima ili ostvarivanje njihovih prava i sloboda, vređa moral, ugrožava opšta sigurnost imovine, vređaju ili ometaju službena lica ili se na drugi način narušava javni red i mir. 

Iskreno verujem da će ovaj tekst učiniti da ga podelite sa drugima kako bi edukacijom uticali na odgovorno ponašanje naših sugrađana jer svako živo biće ima svoja prava. 

Život je suviše lep i dragocen da bi njegovu lepotu uskratili sebi i drugima neodgovornim ponašanjem. 

Srećne i blagoslovene praznike vam želim. 

Bojana Bogojević, diplomirani pravnik

Bojana Bogojević je diplomirala i završila postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je položila i pravosudni ispit. Pohađala je više međunarodnih škola za talente iz oblasti prava i ekonomije. Koautor je dve stručne knjige i autorka je više stručnih tekstova i naučnih radova iz oblasti prava i korporativnog upravljanja i aktivna je učesnica na mnogobrojnim domaćim i inostranim naučnim skupovima. Njeni stručni tekstvi su do sada objavljeni na 30 veb portala u zemlji i regionu.

Kontakt: bogojevic_bg@yahoo.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama