Na adresu Yumaminog pravnog savetovališta svakodnevno stižu pitanja zabrinutih (budućih) roditelja. Veliki broj dilema odnosi se na period trudnoće, te smo odlučili da, zajedno sa našom dugogodišnjom saradnicom, pravnicom Bojanom Bogojević, odgovorimo na najčešće, kako bismo pomogli što većem broju zaposlenih budućih mama.

Kada trudnica može da otvori trudničko bolovanje?

"Žena koja je u radnom odnosu kod poslodavca ima pravo da otvori trudničko bolovanje odmah na početku trudnoće ili kasnije. Prvih 30 dana bolovanja može da otvori izabrani ginekolog, pri čemu izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koja se dostavlja poslodavcu. Trudničko bolovanje će otvoriti ginekolog kada ustanovi da je neophodno mirovanje. To može biti u slučaju postojanja razloga koji mogu da dovedu do prekida trudnoće, ako je trudnica pre trudnoće imala ozbiljnija oboljenja kao sto su dijabetes, srčani problemi, zatim ukoliko trudnica ima nisko nošenje ili preteći pobačaj te koristi određenu terapiju."

Na koji način se produžava trudničko bolovanje i koliko može da traje?

"Trudničko bolovanje može da traje 30 ili više dana. Ako je bolovanje potrebno produžiti i nakon 30 dana, ginekolog će uputiti trudnicu na lekarsku komisiju sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da se odobri nastavak bolovanja, a komisija će utvrditi da li je potrebno dalje produženje bolovanja i dati konačnu ocenu o produženju bolovanja. Po potrebi se trudničko može produžiti i trajati sve do porođaja, kada se na trudničko nadovezuje porodiljsko odsustvo."

Odgovore pravnice na sledeća pitanja potražite u video prilogu koji sledi:

Koliki je iznos naknade za vreme trudničkog bolovanja? 

Kada se zaključuje trudničko bolovanje?

Da li trudnica može da promeni poslodavca za vreme trudnoće?

Da li trudnice mogu da dobiju otkaz?

Da li trudnice koje imaju ugovor o privremenim i povremenim poslovima imaju pravo na trudničko bolovanje?

Bojana Bogojević, diplomirani pravnik

Bojana Bogojević je diplomirala i završila postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je položila i pravosudni ispit. Pohađala je više međunarodnih škola za talente iz oblasti prava i ekonomije. Koautor je dve stručne knjige i autorka je više stručnih tekstova i naučnih radova iz oblasti prava i korporativnog upravljanja i aktivna je učesnica na mnogobrojnim domaćim i inostranim naučnim skupovima. Njeni stručni tekstvi su do sada objavljeni na 30 veb portala u zemlji i regionu.

Kontakt: bogojevic_bg@yahoo.com

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama