Na listiću od plate im stoji povećana cena rada kao regularna ali se ona ne obračunava već stara niza. Kome da se obratimo? Hvala.

 
ODGOVOR:

Poštovana,


Vaš poslodavac je konstatovanjem povećenja zarade ispunio svoju zakonsku obavezu. Naime, prema članu 11. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Vi za vreme porodiljskog odsustva i odsustva zbog nege deteta primate naknadu zarade, koja se izračunava kao prosek prethodnih 12 osnovnih zarada pre početka korišćenja odsustva, uvećanih za vreme provedeno na radu. To praktično znači da je Vama iznos naknade koju ćete dobijati utvrđen na početku korišćenja porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta i da ne može biti izmenjen u toku njihovog korišćenja, bez obzira što poslodavac vrši linearno povećanje zarada zaposlenih koje ne zavisi od radnog učinka.


Potpuno različita situacija bi postojala ukoliko bi poslodavac odbio da Vama i drugim trudnicama, porodiljama i roditeljima koji koriste zakonska prava primeni povećanje zarade, i tada bi postojale jasne indicije da ste diskriminisani po osnovu trudnoće. Ovde to međutim nije slučaj i poslodavac će na Vas primeniti povećanje zarade nakon što Vam isteknu porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, kao što je i naznačio na obračunu zarade.

Doc. dr Mario Reljanović

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama