Da li to zapravo znači da ako se zaposliš, saznaš da si trudna, posle dva meseca otvoriš trudničko... sa platom od 30.000 imaćeš -> 30000 x 2 / 18 = 3333 dinara mesečno tokom porodiljskog, ili se i isplata tokom trudničkog bolovanja takođe uzima kao zarada?

Pitam konkretno, pošto je poznanica saznala da je trudna (2. mesec), a ovog meseca se zaposlila. Da li će joj se, ukoliko otvori trudničko nakon mesec dana, kao prosek za osnovicu računati samo jedan mesec rada ili jedan mesec rada + uplate za period trudničkog bolovanja?

Na kraju, kako bi se moglo protumačiti sledeće (član 14 istog Zakona): 

"Pun mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva, ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade."

Ponovo... "evidentirano najmanje 6 najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade"... da li se pod ovim smatra samo plata u najjužem smislu te reči ili se pod ovim smatra i uplata na konto trudničkog bolovanja?

Da li to znači da bi gore pomenuta osoba imala minimalac tokom perioda porodiljskog odsustva iako je radila samo 2 meseca kod poslodavca (a ne malo više od 3000 rsd)?

Hvala na Vašem vremenu.

S poštovanjem, 

Aleksandra

ODGOVOR 

Poštovana Aleksandra, 

Zakonom koji će se primenjivati od 01.07.2018. utvrdjen je različit način utvrđivanja osnovice za naknadu za vreme porodiljskog odsustva I odsustva sa rada radi nege deteta I odsustva radi posebne nege deteta, , koja će seutvrđivati na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate zaposlenog koji je zasnovao radni odnos nakon rođenja deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva po zasnivanju radnog odnosa. 

Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica utvrđenih shodno zakonskim odrebama  i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva. 

Pun mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva, ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama