ODGOVOR

Poštovana,

obaveza majke je da nakon rođenja detea navede ime oca deteta. Posle toga se navedeno lice poziva da se izjasni o očinstvu. U slučaju deteta koje je rođeo van braka ocem se smatra muškarac čiije je očinstvo utvrđeno njegovim priznanjem ili pravosnažnom presudom. Postupak za utvrđivanje očinstva može pokrenuti i lice koje sebe smatra ocem deteta. Dete treba da nosi prezime jednog ili oba roditelja. O ovome odluku donose roditelji sporazumno. Ukoliko to nije moguće odluku će doneti Centar za socijalni rad.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama