Da li ću morati ići na biro, kao lice koje je dobilo prekid radnog odnosa ili postoji neka opcija kojom bi me poslodavac mogao prebaciti u novu firmu? 


Srdačan pozdrav!

ODGOVOR 

Poštovana Suzana, 

poštovana porodiljsko odsustvo nije zakonska prepreka da promenite poslodavca u bilo kom trenutku.

Obzirom da je uslov za primanje 100 odsto naknade zarade radni odnos u neprekidnom trajanju od bar šest meseci, bez obzira da li je ostvaren kod jednog ili više poslodavaca  .   

Naravno, pretpostavka je da ćete promenu poslodavca izvesti tako da pri promeni neće doći do prekida radnog odnosa, tj. da ćete odmah nakon prestanka jednog radnog odnosa preći u radni odnos kod drugog poslodavca. Pravno je dakle situacija identična, bez obzira na to kod kojeg poslodavca koristite svoja prava.

Potrebno je da Vam  pravna služba Vašeg poslodavca sa 01.11.2015. godine  izda rešenje o prestanku radnog odnosa, a da sa 02.11.2015. godine zasnujete radni odnos sa novi poslodavcem. 

Ne postoje nikakve zakonske prepreke da učinite promenu niti ćete trpeti bilo kakve posledice kada je reč o mogućnostima korišćenja porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.

Bojana Bogojević, diplomirani pravnik
Saradnik Centra za mame

*Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici -YuMama

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama